Innlegg: Klarnas ryddejobb må fortsette i inkassobransjen

Salg av varer på kreditt er ofte forbundet med et virvar av gebyrer og renter. Klarna setter nå en ny standard i kredittbransjen ved å rydde opp i sine kompliserte og unødvendige gebyrer. Vi må fortsette denne jobben i inkassobransjen.
Christian Aandalen er administrerende direktør i Fair Collection. | Foto: Fair Collection
Christian Aandalen er administrerende direktør i Fair Collection. | Foto: Fair Collection
Christian Aandalen, administrerende direktør Fair Collection

Betalings- og kredittgiganten Klarna annonserte denne uken at selskapet tar grep for å sette en ny standard i kredittbransjen – flere gebyrer tas bort, forsinkelsesrenten fjernes, samt kreditt uten sluttdato forsvinner helt fra produkttilbudet. Dette er gode nyheter.

Når et ubetalt krav eller en regning ikke gjøres opp hos Klarna eller andre som selger varer og tjenester på kreditt, havner saken hos en av aktørene i inkassobransjen. Ryddejobben Klarna gjør i gebyrstrukturene sine må fortsette i inkassobransjen – det er den eneste måten vi kan skape et fremtidsrettet og bærekraftig kredittsystem fra innvilget kreditt til løst inkassosak, dersom den går så langt.

Skal bransjen vår lykkes på sikt, kreves det at vi møter mennesker som skylder penger på nye måter. Dette er en mulighet og ikke en trussel for inkassobyråene – og selve grunnen til at vi startet Fair Group i 2018. Mens inkassoloven har definert et maksnivå for salærer, har inkassobyråene alltid avkrevd disse fullt ut. Fair har bevist at det er mulig å oppnå høyere løsningsgrader med lavere salærer. Dette er et funn som bør interessere lovgiver når ny inkassolov utformes.

Majoriteten av de som tar kontakt med inkassobyråene har økonomiske utfordringer. Dette gjelder både foretak og privatpersoner. Felles er at de fleste ønsker å gjøre opp for seg, helst så raskt og enkelt som mulig. Gebyrene i bransjen vår hørte til i fordums tid – og selv om justisminister Monika Mæland kuttet gebyrene på de minste kravene med 50 prosent i fjor sommer – mener vi det er en lang vei å gå. Vi har fortsatt et system i Norge hvor inkassogebyret for mange blir et vel så stort problem som den opprinnelige regningen.

Ifølge Finanstilsynet hadde norske forbrukere og bedrifter tett på 112 milliarder kroner i inkassogjeld ved utgangen av april – siden 2016 har denne gjelden økt med nesten 50 prosent. Oppgjøret etter korona står fortsatt for tur, og det kommer til å bli tøft. I dag har nesten 250 000 nordmenn økonomiske problemer. Sannheten er at enhver av oss kan bli en del av en slik statistikk av ulike grunner eller uforutsette hendelser.

Klima er hovedfokus for flere norske bedrifter, mens den sosiale dimensjonen har blitt viet mindre oppmerksomhet historisk. Heldigvis er dette i ferd med å endre seg – og flere bransjer, inkludert vår egen, har en mulighet til å endre gamle vaner. Både kredittgivere og inkassobyråer må bidra til at vi får et betalings- og kredittsystem som er mer bærekraftig enn i dag. Mens Klarna og forhåpentligvis andre store betaling- og kredittgivere tar grep for å skape mer forbrukervennlige betalinger, må vi i inkassobransjen følge opp for den delen av kredittsystemet etter at problemene har oppstått.

Starter vi ikke dette arbeidet umiddelbart vil vi få problemer med å opprettholde den sosiale kontrakten vi har med befolkningen, tildelt og godkjent av myndighetene. Selv om ryddejobber ofte er strevsomme, blir resultatet alltid bedre til slutt.

Christian Aandalen, administrerende direktør Fair Collection

Innlegg: Finfluensere og forbrukervern

Innlegg: Aldri har økonomisk innsikt vært viktigere

Innlegg: Forsikringsselskaper bør eie og kontrollere nye økosystemer selv 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev