FinansWatch

Norske verdipapirfond økte overskuddet i 2021

Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond økte med 103 milliarder kroner sammenlignet med 2020, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Figuren viser utvikling i resultatene til norske verdipapirfond. | Foto: Statistisk sentralbyrå

Norske verdipapirfond nær doblet overskuddene sine i 2021. Årsaken til den store økningen skyldes at 2021 var preget av børsuro knyttet til pandemien, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin presentasjon.

Aksjefondene er klart størst i volum. I 2021 leverte norske aksjefond et samlet årsresultat på 196 milliarder kroner, 114 milliarder høyere enn i 2020.

Når det gjelder rentefondene så hadde obligasjonsfondene et negativt årsresultat på 528 millioner kroner, mens pengemarkedsfondene hadde et årsresultat på 860 millioner kroner.

Noe av grunnen til at rentefondene gjorde det svakere sammenlignet med året før, skyldes generelt stigende rentenivåer mot slutten av året på grunn av høyere prisvekst og forventninger til inflasjon, skriver SSB. Kombinasjonsfondene fikk et overskudd på 7 milliarder kroner, noe som er en økning sammenlignet med året før.

Øker markedsverdiene

Markedsverdien av verdipapirfondenes samlede eiendeler var på 1 780 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Dette tilsvarer en økning på 276 milliarder kroner eller 18 prosent sammenlignet med året før.

Aksjefondene hadde den største andelen av verdipapirfondenes eiendeler på 1 081 milliarder kroner, en økning på 28 prosent i forhold til året før.

Obligasjonsfondene hadde eiendeler for 357 milliarder kroner, mens pengemarkedsfondene hadde eiendeler for 135 milliarder kroner.

Nettotegningene i verdipapirfondene summerte seg til 88 milliarder kroner i 2021, ifølge kvartalsrapporteringen fra fondene. Aksjefondene hadde de største nettotegningene på 43 milliarder kroner etterfulgt av pengemarkedsfondene på 20 milliarder kroner.

Figuren viser verdipapirfondenes årsresultat etter fondstype. | Foto: Statistisk sentralbyrå
Figuren viser verdipapirfondenes årsresultat etter fondstype. | Foto: Statistisk sentralbyrå

DNB: – Kompetanse et stikkord i samtalene om bærekraft

VFF: Total forvaltningskapital falt med 80,1 milliarder kroner i juni

Høyeste nettosalg av verdipapirfond siden mars 2020

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch