FinansWatch

BN Bank glade for å kunne snu tapsposten med 54 millioner

– Vi leverer en rentenetto som er på nivå på fjoråret, men det som snur resultatet er netto tilbakeføring på utlån i første kvartal på 12 millioner mot 42 millioner i netto tap i første kvartal i fjor. Det utgjør en differanse på 54 millioner kroner, sier Svein Tore Samdal i BN Bank til FinansWatch.

Svein Tore Samdal, adm. banksjef i BN Bank. | Foto: BN Bank

BN Bank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 10,5 prosent i første kvartal 2021, opp 4,0 prosentpoeng fra 6,5 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i første kvartal ble 117 millioner kroner, opp fra 69 millioner i samme periode i fjor.

– Det har vært godt kvartal. Vi har historisk høy vekst i privatmarkedet i første kvartal og en god vekst i bedriftsmarkedet.  Vi har et mantra om at vi skal svare hurtig og gi gode svar og den strategien harmonerer med det vi ser i disse to markedene, sier Svein Tore Samdal, adm. banksjef i BN Bank til FinansWatch og legger til:

– 12 månedersveksten er god og vi vet allerede at vi vokser mer i siste halvår. Vi ligger godt an for å nå våre vekstmål og vi kryper stadig oppover på avkastning. Veksten er et middel for å nå avkastningsmålet over tid, og vi trenger midler for å bære kostnadsbasen

Inn i andre kvartal følger imidlertid Samdal med på bankens vekst og tapsside.

– Vi følger med på vekstsiden, på hva som skjer rundt oss og på tapssiden i bedriftsmarkedet. Vi har få engasjementer på watch list, men i dag har vi en trygg, sunn og fin portefølje.

Utlånsveksten på 12-måneders basis ble 10,2 prosent, tilsvarende 4,5 milliarder kroner

– Vi har fokus på innskuddsveksten som er viktig for lønnsomheten, som vi bruker for å finansiere den høye utlånsveksten, sier Samdal.  

– Hva vurderer du som det største sårbarhetsmomentet for banken inn i andre kvartal?

– Vi er ikke sårbare for noe annet enn det andre banker er sårbare på. Vi håper en løsning på at vi er overkapitalisert, sier Samdal og legger til:

– Det er et nullrenteregime om dagen, men vi forventer at rentene stiger og det vil gi bedre forhold for bankene. Vi leverer en rentenetto som er på nivå på fjoråret, men det som snur resultatet er netto tilbakeføring på utlån i første kvartal på 12 millioner mot 42 millioner i netto tap i første kvartal i fjor. Det utgjør en differanse på 54 millioner kroner.

Lillesands Sparebank merker fremdeles pandemien 

Arne Austreid får to nye styreleder-verv

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch