FinansWatch

Finanstilsynet ber bransjen varsle om grønnvasking

Samtlige finanstilsyn i EU og EØS ber sine underlagte virksomheter varsle dem om kjennskap til tilfeller av villedende fremstillinger av bærekraft.

Grønnvasking er uønsket praksis og et problem EU ønsker å vite omfanget av. Nå ber de finansbransjen rapportere inn tilfeller av villedende bærekraftstiltak.

Grønnvasking er praksisen med å få et tiltak, produkt, tjeneste eller en virksomhet til å fremstå som mer bærekraftig eller miljøvennlig enn hva tilfellet faktisk er.

Praksisen med grønnvasking er identifisert som en stor utfordring for næringsliv og tilsyn i insatsen mot å nå målene i Paris-avtalen og andre milepæler i bærekraftsarbeidet i samfunnet.

Nå ber samtlige av EUs nasjonale finanstilsyn sine underlagte virksomheter å rapportere tilfeller av grønnvasking til dem. Hensikten er å gjøre en kartlegging av hvor omfattende praksisen er og senere kunne vurdere innsats og tiltak mot grønnvasking.

«Hensyn til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring får stadig økt oppmerksomhet blant kunder, investorer og aktører i finansmarkedene. Interessen for grønne eller bærekraftige virksomheter og produkter øker, og dermed øker også risikoen for, og konsekvensene av, potensielt villedende informasjon som gjør at en kunde kjøper et finansielt produkt på feil grunnlag. Villedende bærekraftsinformasjon kan svekke tilliten til finanssektoren», skriver Finanstilsynet i sin oppfordring til den norske bransjen.

Egne utfyllingsskjema for rapportering av grønnvasking finnes på Finanstilsynets hjemmesider.

Det er satt en frist til 10. januar 2023 for å levere inn rapporter.


Mer fra FinansWatch

Skal rekruttere unge talenter til finansbransjen

– Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartneren når selskaper i finanssektoren skal se etter sitt neste talent. Det er attraktivt med et selskap som spesialiserer seg på «talent search» innenfor finanssektoren, ikke bare «den eldre garde», sier fersk leder Fanny Harg i Finanstalenter AS.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch