FinansWatch

Sparebank 1 fikk ikke medhold i Høyesterett

Høyesterett har besluttet at en kunde ikke selv måtte bære tapet etter BankID-svindel.

Arkivbilde. Høyesteretts lokaler i Oslo.

Høyesterett har truffet en slutning i den mye omtalte saken om såkalte Olga-svindler, hvor en rekke eldre mennesker har blitt villedet til å oppgi engangskoder og passord til BankID, og deretter frastjålet penger de hadde på konto.

Sakens kjerne har stått rundt forståelsen av forsettlig brudd på avtalevilkårene til BankID. Vilkårene sier at man ikke under noen omstendighet skal dele koder eller passord til BankID med andre.

«Høgsterett kom til at det ut frå ordlyden i og oppbygginga av finansavtalelova § 35 tredje ledd krevst det at kunden også må ha vore klar over pliktbrotet for å bli ansvarleg for heile tapet», skriver Høyesterett i en uttalelse.

I sin behandling av saken kom Høyesterett frem til at kvinnen i denne saken ikke hadde handlet forsettlig da hun ble villedet av svindlere til å dele informasjonen.

«Under svindelen trudde kunden ho snakka med ein representant for banken. Ho var, i den situasjonen ho vart presentert for av svindlarane, ikkje klar over at ho etter avtala ikkje kunne gje koden og passordet til tilsette i banken. Når ho ikkje var klar over pliktbrotet, handla ho heller ikkje forsettleg. Sidan kvinna hadde vore grovt aktlaus, må ho likevel dekkje ein eigendel på 12 000 kroner», skriver Høyesterett.

Prinsipielt viktig

Denne saken har blitt prinsipielt viktig for bankbransjen. Svindel ved hjelp av BankID er et økende problem for bankene, og bankkunder, og rammer spesielt eldre mennesker med lav digital kompetanse.

For bankene har det vært svært viktig å få satt en presedens i spørsmålet om hvem som skal bære tapene etter slike svindler; banken, kunden eller begge.

Denne saken startet som en ordinær tvist mellom Sparebank 1 Østlandet og kvinnen som ble svindlet. Saken ble først behandlet av Finansklagenemden, hvor kvinnen fikk medhold. Saken gitt deretter til rettsapparatet og den prinsipielle betydningen til saken har gjort at Forbrukerrådet har engasjert seg i saken og fulgt den helt til Høyesterett. Banken fikk medhold i tingretten, deretter fikk kvinnen medhold i lagmannsretten.

Nå er det altså satt en rettslig presedens for liknende tilfeller som kan bety store kostnader for bankene.

Sparebank 1 Østlandet vil betale erstatning til flere kunder etter avgjørelse i Høyesterett

Forbrukerrådet etter seier i Høyesterett: – Dette vil lette livssituasjonen for mange svindelutsatte nordmenn

Spillegjeld til svenske kriminelle miljøer førte til at 65 norske bankkunder ble svindlet

Forbrukerrådet møtte SB 1 Østlandet i Høyesterett: – Sparebank 1-bankene skiller seg ut negativt

Forbrukerrådet etter at Olga-svindel endte i Høyesterett: – Vi vil oppfordre bankene til å bidra til å gjøre BankID bedre

Sparebank 1-banker utgjør 4 av 5 Olga-svindelsaker som er behandlet i Finansklagenemnda

SB 1 Østlandet dømt til å betale 600.000 kroner etter at kvinne oppga BankID-kode til svindlere ni ganger – nå skal saken gå for høyesterett

Sparebank 1 Østlandet: – Vi ønsker aldri å møte en kunde i retten

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch