FinansWatch

Felleseuropeiske regler om betalingstjenester tatt inn i norsk rett

Reglene gjelder utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter

Foto: Vidar Ruud / NTB

Felleseuropeiske regler om som supplerer gjeldende regler om betalingstjenester (PSD2), er tatt inn i norsk rett, skriver Finanstilsynet.

Endringen Finanstilsynet har fastsatt i finansforetaksforskriften innebærer at bestemmelsene i Norge nå er i tråd med de felleseuropeiske reglene.

Det andre betalingstjenestedirektivet (PSD2) er en teknisk reguleringsstandard som presiserer rammene for samarbeid og for utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter i hjemland og i vertsland i forbindelse med tilsyn med betalings- og e-pengeforetak som tilbyr betalingstjenester på tvers av grensene.

DNB får utsatt fristen for legitimering av kunder

Regelendring gjør at IRB-banker vil bli oftere vurdert

Instabank: – Forventer at avtalene som er inngått blir holdt og gjennomført

Mer fra FinansWatch

Norges Bank tilbyr F-lån

Mandag skriver Norges Bank på sine sider at det kommer nye tiltak for å dempe svingningene i pengemarkedsrentene.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch