FinansWatch

Erik Johansen: – Sen norsk gjennomføring av bankpakken har bidratt til skjevregulering

Bankpakken skal innføres i norsk lov 1. juni i år. Finans Norge er positive, men mener det har tatt for lang tid.

Direktør for bank og kapitalmarked Erik Johansen i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

Fredag vedtok Kongen i statsråd at bankpakken innføres 1. juni i år. Noe som blant annet betyr utvidet SMB-rabatt for norske banker. Finans Norge har avgitt sin høringsuttalelse om forslaget til forskriftsendringer, som de mener er i tråd med EUs reviderte kapitalkravsregelverk.

Direktør for bank og kapitalmarked Erik Johansen i Finans Norge sier på organisasjonens nettsider at det er positivt at bankpakken nå endelig trer i kraft i Norge, selv om det er nesten to år etter EU.

– Sen norsk gjennomføring av bankpakken har bidratt til skjevregulering mellom norske banker og utenlandske filialbanker, blant annet ved forsinket innføring av utvidet SMB-rabatt. Det er viktig at norske myndigheter jobber for raskest og mest mulig parallell innføring av bankregulering med EU, sier Johansen.

Finans Norges høringssvar kan du lese her. Og Johansen sier Finans Norge forventer at tidligere meddelte synspunkter følges opp av Finansdepartementet, og Finans Norge ber og mer utfyllende detaljeringsgrad i gjennomføringen av CRD5.

– Det er uheldig at deler av regelverket, for eksempel knyttet til Pilar 2, ikke blir implementert ved ikrafttredelse, men først vil vurderes forskriftsfestet i andre halvår 2022, sier Johansen.

Kongen i statsråd vedtar bankpakkens inntreden

Banksjef oppgitt over hva bankpakken inneholder: – Ubegripelig

Finans Norge: – Norsk innføring av EUs bankpakke er på overtid

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch