FinansWatch

Finanstilsynet fastsatte endringer til referanseverdiloven

EØS-komiteen besluttet 10. desember 2021 å innlemme tre rettsakter i EØS-avtalen. Det betyr strengere regler for administratoren og bidragsyterne.

Finanstilsynets lokaler ved Norges Bank i Oslo. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Finanstilsynet fastsatte 16. desember endinger i forskrift til referanseverdiloven. EØS-komiteen besluttet å innlemme rettsaktene 2023/1847, 2021/1848 og 2021/1122 i EØS-avtalen vedlegg XI.

Dette medfører følgende forskriftsendring i nasjonalt lovverk:

  • Forskrift til referanseverdiloven § 6 nr. 6, som innebærer at Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) identifiseres som en kritisk referanseverdi. LIBOR (London Interbank Offered Rate) fjernes fra listen over kritiske referanseverdier. Endringen trådte i kraft 16. desember 2021.
  • Forskrift til referanseverdiloven ny § 11, om angivelse av en lovfestet erstatning for visse løpetider av referanseverdien CHF LIBOR og angivelse av en erstatning for referanseverdien Euro overnight index average. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2022.

Finanstilsynet skriver videre at Norske Finansielle Referanser AS og panelbankene blir underlagt strengere regler, ettersom at Nibor har blitt indentifisert som en kritisk referanseverdi.

DNB: – Tar innspillene til etterretning

– Norske sparebanker gis en ulempe de store internasjonale bankene ikke har

Schilbred Fasmer: – Synd at det nå blir dyrere når ansatte må betale skatt av rabatten 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch