Foreslår nye krav om overvåking og offentliggjøring av investorinformasjon i nytt OMF-direktiv

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til nye lovregler om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre EUs OMF-direktiv, som ventes innlemmet i EØS-avtalen i 2022.
Finansdepartementet. | Foto: Lise Åserud / NTB
Finansdepartementet. | Foto: Lise Åserud / NTB

Etter at dagens norske OMF-regelverk ble innført i 2007, ble OMF raskt en viktig finansieringskilde i det norske banksystemet. EU-direktivet bygger på de samme prinsippene som dagens norske OMF-regelverk, og det trengs kun mindre endringer for å tilpasse det norske regelverket til direktivet, det skriver Finansdepartementet på regjeringens hjemmesider.

Finansdepartementet legger i proposisjonen vekt på at regelverksendringene bør tre i kraft i Norge samtidig som regelverket tas i bruk i EU den 8. juli 2022, siden markedet for OMF i stor grad er europeisk. Like regler og definisjoner vil gjøre det lettere for norske og internasjonale investorer å vurdere kvaliteten og risikoen ved obligasjonene.

Blant annet kan innføring av de beskyttede betegnelsene «OMF standard» og «OMF premium» bidra til å synliggjøre den høye kvaliteten på norske OMF, som i all hovedsak allerede oppfyller kravene til «OMF premium».

Gjennomføring av OMF-direktivet vil også bidra til å styrke det norske regelverket på enkelte punkter. Et nytt likviditetsbufferkrav skal sikre at OMF-utstederne kan oppfylle sine betalingsforpliktelser minst 180 dager frem i tid.

Departementet tar sikte på å fastsette nærmere regler i forskrift om beregning av kravet. Videre foreslås det nye krav til blant annet overvåking og offentliggjøring av investorinformasjon, og også her tar departementet sikte på å gi nærmere forskriftsregler.

Venstre maner til kamp om aksjerabatt-ordningen 

ESA godkjenner gjeninnføring av lånegarantiordningen i forbindelse med pandemien

Kryptobørs-sjef: – Diskusjonen rundt krypto og blokkjede har løftet seg betraktelig  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også