Ønsker full gjennomgang av organisering og arbeidsmåte i Finansklagenemnda

Jusprofessor Marte Eidsand Kjørven og advokat Joakim Stensland mener det er på høy tid at lovgiver kommer på banen, og at det er for vanskelig å klage på bankene.
Inngangen hos Finansklagenemnda på Lysaker. | Foto: Schage Eiendom
Inngangen hos Finansklagenemnda på Lysaker. | Foto: Schage Eiendom

I et innlegg hos Dagens Næringsliv skirver Kjørven og Stensland at forbrukere med gjeldsproblemer er sjanseløse mot bankene. Direktør i Finansklagenemda, Harald Sverdrup, ga dem tilsvar og sa at nemda vil endre vedtektene slik at færre saker kan bli avvist i fremtiden.

Nå har Kjørven og Stensland kommet med et nytt innlegg, og nå ønsker de at det blir gjort mer i Finansklagenemnda. I innlegget skriver de at en «obligatorisk tilslutning til Finansklagenemnda er en god start, men i det pågående lovarbeidet bør det etter vårt syn foretas en full gjennomgang av organisering og arbeidsmåte i nemnda», skriver de i DN.

De drar frem fire forhold de mener ikke er godt nok hos nemnda:

  • Finansklagenemnda avviser alle saker som er brakt inn til tvangsinndrivelse for namsmyndighetene. Inkassobankene som erfaringsvis raskt setter i gang tvangsinndrivelse kan på den måten effektivt blokkere forbrukerens mulighet for å klage til nemnda. Tvangsfullbyrdelsesloven sier at det da må reises søksmål for domstolene, noe som er umulig for forbrukere med gjeldsproblemer.
  • Finansklagenemdas avgjørelser er bare veiledende, noe som gjør at selskapene velger å ikke følge avgjørelsene med jevne mellomrom.
  • Av totalt ni styremedlemmer er syv oppnevnt av interesseorganisasjoner for næringslivet (Finans Norge, Finansieringsselskapenes forening, Verdipapirfondenes forening, Virke og NHO) og to av Forbrukerrådet. Det kan stilles spørsmål ved om denne modellen er egnet til sikre en organisering og saksbehandling som ivaretar forbrukernes rettssikkerhet og sikrer at nemnda oppfyller sitt formål
  • Alle styremedlemmer har vetorett ved oppnevning av de uavhengige medlemmene som skal avgjøre saker i nemnda. Istedenfor å velge de best kvalifiserte, velger man de som er «spiselige» for begge sider. Dette svekker etter vårt syn nemndas habilitet og legitimitet, skriver de i sine fire punkter.

De skriver videre at for mange forbrukere møter stengte dører hos Finansklagenemnda, og de få som slipper inn får saken sin avgjort av partsoppnevnte personer av et styre hvor næringsinteressene er tungt representert. Eller at finansinstitusjonen velger å ikke forholde seg til resultatet.

«Forbrukere som er misfornøyde med et par sko de har kjøpt kan klage til Forbrukertilsynet og få saken behandlet i Forbrukerklageutvalget. Der sitter det personer som er offentlig oppnevnt utelukkende basert på kompetanse, og avgjørelsene som fattes er bindende», skriver de i sitt innlegg, og lurer på hvorfor rettsikkerheten er dårligere på finansielle tjenester enn ved behandling av en tvist om kjøp av et par sko.

Forsikringsselskap måtte dele etterlattepensjonen på to

Utvalg mener nytt regelverk vil resultere i flere sanksjoner fra Finanstilsynet 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også