FinansWatch

Sparebanken Sør får likevel ja til utbytte

Finanstilsynet sa først nei til at banken får gjøre uttak fra utjevningsfondet, men sier nå ja selv om tilsynet mener at «klagen ikke inneholder momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres». Tilsynet varsler samtidig endring i finansforetaksloven.

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør. | Foto: Sparebanken Sør

Sparebanken Sør fikk 5. mars avslag på uttak fra midler fra utjevningsfondet. Det klaget banken på.

Nå har Finanstilsynet sagt ja til uttak av midler fra utjevningsfondet, men understreker samtidig at tilsynet mener «klagen ikke inneholder momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres».

Årsaken er at tilsynet er blitt kjent med at flere sparebanker gjør denne type utdeling uten å hente inn tilsynets tillatelse.

– Finanstilsynet mener det følger av loven at slike utdelinger krever tillatelse, men ser at dette ikke fremgår klart, skriver tilsynet og legger til at avslaget er opphevet ut fra hensynet om likebehandling av bankene.

Samtidig vil tilsynet nå foreslå en endring i finansforetaksloven som klargjør at slike utdelinger krever tillatelse fra tilsynet.

«Fullmakten fra forstanderskapet til styret i Sparebanken Sør om disponering av ytterligere utbyttemidler for regnskapsåret 2020 vil derfor, om det blir aktuelt, anvendes uten at det foreligger en særskilt godkjennelse om disponeringen fra Finanstilsynet», står det i børsmeldingen fra banken.

Innlegg: Utbytte til besvær

Finanstilsynet: – Høyeste bokførte utlånstap siden bankkrisen på 90-tallet

 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch