FinansWatch

Norges Bank holder renta uendret på null prosent

Sentralbanken rører som ventet ikke styringsrenta i denne omgang, men understreker at den mest sannsynlig blir satt opp før året er omme.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt styringsrenten uendret i mai. | Foto: Torstein Bøe / NTB

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i forbindelse med offentliggjøringen av rentebeslutningen torsdag formiddag.

Det var på forhånd ventet at sentralbanken ville holde styringsrenta uendret. Styringsrenta har vært null siden 7. mai i fjor. Rentekomiteen til Norges Bank har kommet til at styringsrenta skal holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

Fremdeles usikkerhet

Komiteen mener det er behov for en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Det er fremdeles usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien. Når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å heve styringsrenta gradvis fra dagens nivå, understreker sentralbanken.

Den økonomiske utviklingen så langt i år har langt på vei vært i tråd med anslagene i Pengepolitisk rapport 1/21 fra mars. Norges Bank antar at veksten i fastlandsøkonomien vil begynne å ta seg opp i andre halvår i år, og at den er tilbake på nivået fra før pandemien i tredje kvartal.

Den første renteøkningen vil trolig finne sted i desember, men det kan også komme allerede i september. Den oppdaterte rentebanen tilsier likevel at rentenivået i Norge kommer til å ligge svært lavt også de kommende årene, og at styringsrenta først i 2025 vil nærme seg 1,5 prosent.

Smittevern bremser

Rentekomiteen poengterer i sin begrunnelse at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp siden i fjor vår, men de siste månedene har strengere smittevern bremset oppgangen, og antall permitterte har økt.

– I det siste har smitten avtatt igjen. Første trinn i regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet er iverksatt, og det er utsikter til at store deler av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren. Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året, heter det i begrunnelsen.

Komiteen la vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer, noe som reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå. Moderat lønnsutvikling i år kommer dessuten til å bremse prisveksten, som så langt ligger litt over målet.

Advarer mot ubalanser

Det lave rentenivået setter imidlertid sitt tydelige preg på boligmarkedet, i form av et økende prispress oppover. Boligprisene har steget markert siden i fjor vår, understreker komiteen, som advarer mot at en lang periode med lave renter kan føre til overdreven pris- og gjeldsvekst og dermed økt fare for at det bygger seg opp finansielle ubalanser.

Eiendomsmeglerne mener derimot det er liten grunn til å bekymre seg for fortsatt boligprisvekst.

– Nå kan vi slå fast at renteeffekten er tatt ut i boligmarkedet. Pristoppen er nådd i Oslo, og det er bare et spørsmål om tid før pristoppen er nådd nasjonalt. Når samfunnet gjenåpnes, vil nye forbruksmuligheter og høyere renter reversere priseffektene i boligmarkedet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Finans Norge: – Oppgjøret var krevende

Lønnsoppgjøret skal også gi rom for lokale forhandlingsresultater

Storebrand vil gjøre tirsdager spesielle for de ansatte  

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch