FinansWatch

EU ønsker å videreføre unntaket for clearingplikt

EU-kommisjonen har sendt på høring forslag til forlengelse av unntaket fra clearingplikt for pensjonsinnretninger.

Foto: FRANCOIS LENOIR/REUTERS / X01164

I 2014 fastsatte EU regler om clearingplikt for OTC-derivater i EMIR, og reglene er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven.

EU-kommisjonen har nå sendt på høring forslag til forlengelse av unntaket fra clearingplikt for pensjonsinnretninger. Unntaket foreslås forlenget med ett år, opplyser Finanstilsynet.

Formålet med unntaket er å gi mer tid til sentrale motparter og clearingmedlemmer til å utvikle tekniske løsninger som gjør det mulig for pensjonsinnretninger å stille tilfrestillende sikkerhet overfor sentrale motparter (CCP).

Finanstilsynet ber om at de informeres dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finanstilsynet bør være oppmerksom på. Det vil i utgangspunktet ikke gjennomføres ny høring når regelverket skal tas inn i norsk rett.

Høringsfristen er 13. april 2021.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch