FinansWatch

Finanstilsynet krever full stans etter alvorlige overtredelser av hvitvaskingsregelverket

Tilsynet krever opphør av ulovlig virksomhet for de norske agentene til det nederlandske betalingsforetaket Caleen Financial Services B.V. Årsaken skal være at det foreligger alvorlige overtredelser av hvitvaskingsregelverket.

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Finanstilsynet har mandag denne uken fattet et vedtak om å pålegge opphør av ulovlig virksomhet for de norske agentene til det nederlandske betalingsforetaket Caleen Financial Services B.V, fremgår det av en melding torsdag.

Bakgrunnen er informasjon om at det foreligger alvorlige overtredelser av hvitvaskingsregelverket. Det er samtidig vedtatt midlertidig stans av de respektive agentenes virksomhet for samme foretak, jf. hvitvaskingsforskriften § 1-2 og hvitvaskingsloven § 47, opplyses det.

«Det ligger til foretakets hjemstatsmyndighet (De Nederlandsche Bank) å fatte vedtak om permanent stans av virksomhet, men Finanstilsynet presiserer at Caleen Financial Services B.V. inntil videre ikke har tillatelse til, hverken via sitt nettverk av agenter eller ved å henvende seg til markedet på annen måte, å tilby betalingstjenester i Norge», skriver Finanstilsynet. .

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch