FinansWatch

Norges Bank advarer Finansdepartementet

I et høringssvar til etikkutvalgets utredning om oljefondet, advares det om at fondet kan bli tatt for å være et utenrikspolitisk virkemiddel.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Utvalget foreslår et nytt kriterium for å ekskludere selskaper som selger våpen til parter i væpnede konflikter, som igjen benytter våpnene til å begå alvorlige og systematiske humanitære brudd.

Utvalget drøfter hvordan Etikkrådet skal kunne identifisere hvilke krigførende stater kriteriet skal gjelde for.

På den ene siden er det klart at Etikkrådet ikke skal vurdere staters atferd. På den annen side kan det sentrale i vurderingen av et selskaps virksomhet være nettopp spørsmål om selskapets medvirkning til en krenkelse begått av en stat, heter det.

Norges Bank skriver i sitt høringssvar til Finansdepartementet at dersom det foreslåtte kriteriet tas inn i retningslinjene, kan det bli liggende nær opp mot en utenrikspolitisk vurdering.

– Det tilsier særlig aktsomhet i vurderingene. Som utvalget skriver, bør det stilles krav til bredde og autoritet i kildetilfanget, skriver Norges Bank.

Utvalget skriver at Etikkrådets sekretariat har identifisert en håndfull selskaper som vil kunne bli utelukket som følge av utvalgets forslag. Fondet hadde ved utgangen av 2019 investert i overkant av ti milliarder kroner i disse selskapene.

I dag er 144 selskaper utelukket, hvorav 106 med bakgrunn i produktbaserte kriterier.

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch