FinansWatch

Finanstilsynet foreslår ny utlånsforskrift

Finanstilsynet foreslår at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved nye lån. «Høy gjeldsgrad i husholdningene utgjør en betydelig risiko for finansiell ustabilitet», skriver Finanstilsynet i sin anbefaling om strengere regler.

Hensynet til finansiell stabilitet forutsetter at det settes rammer for bankenes utlånspraksis, står det i en ny vurdering fra Finanstilsynet. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

Finanstilsynet har i dag sendt Finansdepartementet et høringsnotat med forslag om en ny utlånsforskrift. I notatet foresår Finanstilsynet å skrote nåværende boliglånsforskrift. Bakgrunnen for innstrammingen er det historisk høye nivået av gjeld i befolkningen

Den foreslåtte forskriften skal erstatte boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften og omfatter alle lån fra finansforetak til privatpersoner, står det i en pressemelding fra Finanstilsynet.

I vurderingen kommer det frem at en stor del av den samlede husholdningsgjelden er i husholdninger med svært høy gjeldsgrad. Høy gjeldsgrad i husholdningene utgjør en betydelig risiko for finansiell ustabilitet, står det i pressemeldingen.

Hensynet til finansiell stabilitet forutsetter at det settes rammer for bankenes utlånspraksis og at forskriftsreguleringen utvides til å omfatte lån til privatpersoner med pant i annet enn bolig.

«Finanstilsynet tilrår videre at kravene i gjeldende boliglånsforskrift og forbrukslånsforskrift strammes noe inn for å motvirke oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger,» står det i meldingen.

Finanstilsynet foreslår blant annet disse endringene:

  • Forskriftsreguleringen av bankenes utlånspraksis samles i én forskrift og utvides til å omfatte lån til privatpersoner med pant i annet enn bolig.
  • Maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld ved yting av nye lån reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
  • Fleksibilitetskvoten for nye lån med pant i bolig settes til 5 prosent for hele landet (i gjeldende forskrift er kvoten 10 prosent, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der kvoten er 8 prosent).
  • Det gis ikke en fleksibilitetskvote for andre lån enn boliglån.
  • Det fastsettes ikke opphørsdato i ny forskrift. Forskriften evalueres jevnlig, for eksempel hvert andre år og første gang høsten 2022.

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch