FinansWatch

Finansdepartementet vil utrede mulighet for uttak fra Statens pensjonsfond

Finansdepartementet mener utfordringen med Statens pensjonsfond Norges høye andeler i selskaper på Oslo Børs helt eller delvis bør løses gjennom uttak.

Finansminister Jan Tore Sanner (H). | Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det kommer frem av en stortingsmelding om Statens pensjonsfond. Pensjonsfondet forvaltes av Folketrygdfondet.

– I desember 2019 tok vi opp med Finansdepartementet at Statens pensjonsfond er nær fullinvestert i det norske aksjemarkedet, heter det i en melding fra Folketrygdfondet.

Folketrygdfondet skriver at Finansdepartementet i hovedsak er enig i denne vurderingen.

– Et uttak fra Statens pensjonsfond vil kreve nærmere utredninger. Vi vil arbeide videre med konkret utforming av omfang og rammer for et slikt uttak for å håndtere utfordringen Folketrygdfondet har tatt opp, på en god og hensiktsmessig måte, uttaler finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

«Finansdepartementet mener utfordringen med høye andeler i selskaper på Oslo Børs helt eller delvis bør løses gjennom uttak. Uttak fra pensjonsfondet kan gjøres på ulike måter, både som et engangsuttak og/eller som årlige uttak. Finansdepartementet vil innhente vurderinger fra Folketrygdfondet rundt operasjonelle konsekvenser av en løsning med uttak.», skriver Folketrygdfondet.

Innenfor pensjonsfondets mandat kan Folketrygdfondet i dag investere i unoterte selskaper som har uttrykt en intensjon om å søke notering på børs. Folketrygdfondet har foreslått at vi gis økt adgang til å investere i unoterte selskaper, og Finansdepartementet åpner for å se nærmere på om mandatet kan utvides noe på dette punktet.

Løsningen som skisseres i stortingsmeldingen vil, ifølge administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet, ikke ha noen implikasjoner for Folketrygdfondets organisering.

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch