FinansWatch

Endrer ikke på motsyklisk kapitalbuffer

Etter råd fra Norges bank besluttet Finansdepartementet å ikke gjøre noe med det motsykliske kapitalbufferkravet. Noen snarlig økning fra dagens nivå på 1,0 prosent er heller ikke å vente. 

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Den motsykliske kapitalbufferen er til for å gjøre bankene mer solide og bedre rustet for å motstå utlånstap. Norges Bank gir hvert kvartal råd til departementet om hvilket nivå kravet bør ligge på.

Når koronakrisen slo til i mars ble bufferkravet raskt nedjustert fra 2,5 til 1,0 prosent for å motvirke at en strammere utlånspraksis begrenset kapitaltilgangen i markedet, og dermed forsterket en nedgang i økonomien.

– Det økte norske bankers utlånskapasitet med mellom 500 og 600 milliarder kroner, sa Finans Norge-sjef Idar Kreutzer til FinansWatch i begynnelsen av mai.

I brevet til Finansdepartementet skriver Norge Bank «at utviklingen siden kravet ble satt ned i mars er at norsk økonomi er rammet av et krafitg tilbakeslag, men at omfattende tiltak har virket dempende». Derfor anbefaler Norge Bank at bufferkravet på 1 prosent ikke endres.

Banken signaliserer også at et råd om å endre buffernivået tidligst kan bli aktuelt i første kvartal 2021.

Det betyr i praksis at bankene må tilpasse seg til et høyere kapitalbuffernivå fra og med første kvartal 2022.

Mer fra FinansWatch

Monner Crowd skifter navn til Monio

– Det var en lykkelig skilsmisse som begge parter så at var nødvendig med tanke på de ulike satsingsområdene crowdfunding og bankprodukter for gründer, sier administrerende direktør i Monio, Marius Dybdahl.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch