FinansWatch

Endrer ikke på motsyklisk kapitalbuffer

Etter råd fra Norges bank besluttet Finansdepartementet å ikke gjøre noe med det motsykliske kapitalbufferkravet. Noen snarlig økning fra dagens nivå på 1,0 prosent er heller ikke å vente. 

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Den motsykliske kapitalbufferen er til for å gjøre bankene mer solide og bedre rustet for å motstå utlånstap. Norges Bank gir hvert kvartal råd til departementet om hvilket nivå kravet bør ligge på.

Når koronakrisen slo til i mars ble bufferkravet raskt nedjustert fra 2,5 til 1,0 prosent for å motvirke at en strammere utlånspraksis begrenset kapitaltilgangen i markedet, og dermed forsterket en nedgang i økonomien.

– Det økte norske bankers utlånskapasitet med mellom 500 og 600 milliarder kroner, sa Finans Norge-sjef Idar Kreutzer til FinansWatch i begynnelsen av mai.

I brevet til Finansdepartementet skriver Norge Bank «at utviklingen siden kravet ble satt ned i mars er at norsk økonomi er rammet av et krafitg tilbakeslag, men at omfattende tiltak har virket dempende». Derfor anbefaler Norge Bank at bufferkravet på 1 prosent ikke endres.

Banken signaliserer også at et råd om å endre buffernivået tidligst kan bli aktuelt i første kvartal 2021.

Det betyr i praksis at bankene må tilpasse seg til et høyere kapitalbuffernivå fra og med første kvartal 2022.

Mer fra FinansWatch

Gjensidige med eierskifteforsikring på bil

Forsikringsselskapet følger etter eierskifteforsikring på bolig, og tilbyr nå en pilot til utvalgte bilforhandlere som skal sikre handelen fra forhandler til privatpersoner.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch