FinansWatch

Storebrand kjøper den norske delen av Danica

Storebrand Livsforsikring AS har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Danica Pensjonsforsikring AS, Norge.

Foto: NTB / Gorm Kallestad

Storebrand og Danske Bank melder i hver sine pressemeldinger at Storebrand har kjøpt den norske delen av Danica Pensjonsforsikring for 2 milliarder kroner.

– Med Danica om bord styrker vi vår tilstedeværelse innen tjenestepensjon i markedet for små- og mellomstore bedrifter, og vår posisjon innen personrisiko. Dette er strategisk prioriterte vekstområder for Storebrand. Vi ser frem til å kunne kombinere vår ekspertise og gode tekniske løsninger med Danicas partnere og Danske Banks sterke og profesjonelle distribusjonsapparat, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad i pressemeldingen fra Storebrand.

Bedre tjent med en ny eier

Det norske markedet for innskuddspensjon utgjør omtrent 420 milliarder kroner i midler under forvaltning og 36 milliarder kroner i årlige premier, ifølge Finans Norge. Storebrand forventer at markedet fortsetter å vokse mer enn 10 prosent årlig de kommende årene.

Danica er et datterselskap i Danske Bank og er ifølge pressemeldingen fra Storebrand, den sjette største tilbyderen av innskuddspensjon i Norge med 5 prosent markedsandel. I tillegg til å forvalte 22 milliarder kroner i innskuddspensjonsmidler for 14.000 selskaper og 98.000 aktive medlemmer, forvalter Danica 6 milliarder kroner i privat sparing og en liten portefølje av garanterte produkter på 1 milliard kroner. Totale forvaltningsmidler utgjør om lag 30 milliarder kroner.

– Vi er stolte av veksten og resultatene våre norske kollegaer har skapt i det norske pensjonsmarkedet de siste årene. Danica i Norge er i ferd med å avslutte en suksessrik strategiperiode. Dette har fått oss til å vurdere vår tilstedeværelse i Norge, og om vi er de rette eierne til å videreutvikle selskapet. Vi kom frem til, at både våre kunder og Danica samlet sett vil være bedre tjent med en ny eier, sier administrerende direktør i Danica Pension, Ole Krogh Petersen, i pressemeldingen fra Danske Bank.

Danica tilbyr også kommersielle og private risikoprodukter, med totalt rundt 300 millioner kroner i årlige premier for egen regning. Resultatet før skatt ble 127 millioner kroner i 2020. Danske Bank står for mesteparten av distribusjonen, og vil fortsette å distribuere produktene også etter transaksjonen.

Innstilt på å ta grep for å gjøre oppkjøpet til en suksess

Danica tilbyr også kommersielle og private risikoprodukter, med totalt rundt 300 millioner kroner i årlige premier for egen regning. Resultatet før skatt ble 127 millioner kroner i 2020. Danske Bank står for mesteparten av distribusjonen, og vil fortsette å distribuere produktene også etter transaksjonen.

– Vi ser fram til å få Storebrands lange erfaring inn som del av vårt tilbud. Begge parter er innstilt på å ta de grepene som er nødvendig for å få dette til å bli en suksess, sier landsleder i Danske Bank Norge, Trond Mellingsæter, i pressemeldingen fra Storebrand.

Storebrand Livsforsikring AS skal betale 2,01 milliarder kroner for aksjene i Danica. Transaksjonen vil finansieres av tilgjengelige midler i selskapsporteføljen, som utgjør 24 milliarder kroner. Transaksjonen er forventet å påvirke konsernets solvensgrad med minus 5 prosentpoeng umiddelbart. Videre forventes det at transaksjonen vil styrke konsernets solvensgenerering og utbyttekapasitet i tiden framover.

Transaksjonen er forventet å finne sted i løpet av første halvår av 2022 og er avhengig av godkjenning fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, samt oppfyllelse av enkelte andre sedvanlige betingelser for slike transaksjoner.

Både Storebrand og Danske Bank har også publisert børsmeldinger om oppkjøpet.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch