FinansWatch

Skatteetaten kan pålegge arbeidsgivere å opprette pensjonsordning

Som følge av endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) overtar Skatteetaten tilsynet fra Finanstilsynet. Fra 1. juni kan de gi pålegg og tvangsmulkt.

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Fra og med 1. juni 2021 kan Skatteetaten avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon, og kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte.

Fra samme tidspunkt vil Skatteetaten ha adgang til å gi pålegg og ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning.

«Hvis foretaket ikke har opprettet pensjonsordning, har ansatte krav på at innskuddene fra foretaket skal innbetales fra det tidspunkt pensjonsordningen skulle vært opprettet. Betaling av manglende innskudd er et privatrettslig forhold som den ansatte må følge opp selv overfor arbeidsgiver», skriver Finanstilsynet i en melding.

Tilsynet understreker at det er viktig at ansatte gir beskjed dersom arbeidsgiven ikke har opprett pensjonsordning.

Tilsynet med private arbeidsgiveres opprettelse av tjenestepensjon flyttes fra Finanstilsynet til Skatteetaten 1. juni 2021. Som ledd i flyttingen av tilsynet med private arbeidsgiveres opprettelse av tjenestepensjoner vil saker som ikke er avsluttet bli overført til Skatteetaten 1. juni 2021.

Etter lovendringen vil Finanstilsynet fortsatt være tilsynsmyndighet etter OTP-loven for produktkontrollen og for pensjonsinnretninger som tilbyr pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch