FinansWatch

KLP planlegger reduserte businessreiser også etter korona

I 2020 ble antall flyreiser i KLP redusert med 80 prosent, som sparte konsernet 11,6 millioner kroner. I likhet med KLP planlegger flere av selskapene i finansbransjen redusert reiseaktivitet i årene fremover.

Samfunnsansvarsdirektør Heidi Finskas i KLP. | Foto: KLP

– Koronapandemien vil utvilsomt gi en varig effekt på reisevaner i jobbsammenheng. Når samfunnet åpner opp igjen, vil reisevirksomheten etablere seg på et betydelig lavere nivå enn før pandemien, sier samfunnsansvarsdirektør Heidi Finskas i KLP, til Dagens Næringsliv.

Covid-19 har for alvor satt spor i den norske finansbransjen. Mens finansinntektene stupte midlertidig i kjølvannet av pandemien, er arbeidsmønsteret fortsatt svært annerledes enn for ett år siden. I store deler av bransjen jobber flertallet av de ansatte fortsatt på hjemmekontor, og flere har tatt til orde for at det kommer til å påvirke fremtidens jobbhverdag.

Dette har også gitt utslag på reiseregnskapene. Ifølge Dagens Næringsliv ble antallet flyreiser i KLP redusert med 80 prosent i 2020. Mens pensjonsgiganten i de to foregående hadde i snitt 6.572 flyreiser, var dette redusert til 1.302 i 2020.

– Kostnader knyttet til fly og hotell ble redusert fra rundt 11,6 millioner kroner i 2019 til 2,4 millioner kroner fjor, sier Finskas.

KLP sier de har planer om et redusert antall flyreiser også i årene som kommer, selv om de ikke har satt noen konkrete mål.

Også Storebrand hadde et fall i reisekostnader på rundt 80 prosent i fjor, sammenlignet med året før. De vil sette konkrete mål etter hvert for den videre reiseaktiviteten, mens DNB har en målsetning om å halvere reiseaktiviteten når støvet etter pandemien har lagt seg.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch