Nye prognoser anslår en prisvekst på 2,6 prosent i år

Lønnsoppgjøret: TBU anslår en prisvekst på 2,6 prosent i år. For fjoråret viser beregningene at lønnsveksten var på 3,5 prosent.
Illustrasjonsbilde. Finansdistriktet i Bjørvika i Oslo. | Foto: DNB/PR
Illustrasjonsbilde. Finansdistriktet i Bjørvika i Oslo. | Foto: DNB/PR
NTB

Det kommer fram i den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), som ble lagt fram mandag, og som er et viktig premiss foran årets lønnsoppgjør.

– Utvalget anslår nå en konsumprisvekst på 2,6 prosent fra 2021 til 2022. Usikkerheten for 2022 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til i hvilken grad flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som gjorde seg gjeldende internasjonalt i 2021, også vil prege 2022, skriver utvalget.

Bonuser trakk opp

Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 10. mars.

Når det gjelder fjoråret, beregner utvalget at de største forhandlingsområdene har hatt en lønnsvekst på 3,4 prosent.

– For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2020 til 2021 var 3,5 prosent. Økte utbetalinger av bonuser bidro til å trekke lønnsveksten opp. I nasjonalregnskapet er permitterte inkludert med tilordnet lønn de tre første månedene av permitteringsperioden, skriver utvalget.

Reallønnsvekst

Prisveksten i fjor var på 3,5 prosent, og flere forhandlingsområder har hatt reallønnsnedgang.

Gjennomsnittlig reallønn etter skatt vokste med 0,1 prosent fra 2020 til 2021.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før oppgjøret starter.

Finans Norge: – Bonus må behandles som en del av ansattes lønn

Finansforbundet ut mot bonus-grep: – Finans Norge kommer med medisin som ikke passer til diagnosen

FinansWatch har kartlagt hvor mange kvinnelige banksjefer det er i Norge etter kampanje på Linkedin

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også