FinansWatch

Ny hovedavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet

Finans Norge og Finansforbundet enige om en ny revidert hovedavtale.

Bildet er tatt under hovedavtaleforhandlingene i januar 2020. | Foto: Finans Norge

«Avtalen har fått ny struktur, det er gjort språklige forbedringer og den er tydeligere på områder som samarbeid, medinnflytelse og likestilling. Partene er enige i at den nye Hovedavtalen er blitt mer brukervennlig og et enklere verktøy, både for de sentrale hovedtariffpartene og de lokale partene i bedriftene», heter det fra Finansforbundet.

I hovedavtaleforhandlingene i januar i fjor ble Finansforbundet og Finans Norge enige om å nedsette partssammensatte utvalg som skulle foreslå ny struktur og språklige endringer i hovedavtalen, samt materielle endringer i Hovedavtalens kapittel 4 - om tillitsvalgte, samarbeid, medinnflytelse og likestilling, ifølge Finans Norge.

Revisjonen innebærer en rekke forbedringer, ifølge Finans Norge, blant annet:

  • Språklige forbedringer, samt en tydeligere og mer brukervennlig struktur
  • Styrker og bevisstgjør samarbeidsplikten mellom de lokale partene
  • Synliggjør hovedtariffpartenes ansvar på likestillingsarbeidet
  • Gir større fleksibilitet ved valg av tillitsvalgte og ved deltakelse i utvalg
  • Tydeliggjør medvirkningsretten ved innføring av nye eller endrede informasjonsteknologiske løsninger
  • Åpner for større fleksibilitet i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte
  • Ved enighet mellom de lokale parter vil hovedverneombudet ha mulighet til å delta i tillitsutvalgets møter med ledelsen

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch