FinansWatch

Nordmenn sliter nest mest på hjemmekontor

En nordisk undersøkelse utført av If Forsikring viser at finske arbeidstakere er de som har fått færrest negative effekter av lang tids hjemmekontor.

Kristine Sandvik, daglig leder i Vertikal Helse. | Foto: Vertikal Helse

If Forsikring har gjennomført en nordisk undersøkelse som kartlegger negative effekter på arbeidstakere etter lengre tids hjemmekontor. I Norge og Danmark melder henholdsvis 42 og 44 prosent av befolkningen om negative effekter fra hjemmearbeidet.

I Norge svarte 50 prosent av de spurte at de jobbet hjemme. I Sverige er tallet bare 25 prosent.

Finske arbeidstakere fremstår som de mest robuste hjemmearbeiderne i undersøkelsen. Et representativt utvalg i hvert av de nordiske landene har besvart de samme spørsmålene, som ble stilt av Yougov og Syno på vegne av If.

Til tross for at restriksjonene i Finland har vært minst like strenge som i Norge og Danmark har landet langt færre rapporterte negative effekter av hjemmekontor.

– Undersøkelsen viser at mer hjemmearbeid har gått på bekostning av helse, vekt og ergonomi. Dette kommer tydeligst til syne for Norge og Danmark som har hatt strenge restriksjoner. Finnene har imidlertid greid seg best selv om de også har hatt full nedstengning, sier daglig leder i Vertikal Helse, Kristine Sandvik. Vertikal Helse er et datterselskap av If i en pressemelding.

Ifølge Nelli Hankonen, sosialpsykolog ved Universitet i Helsinki, er det ikke så uventet, ettersom finnene som folkegruppe trives godt med sosial distansering. I tillegg har de høy teknologisk modenhet og tillitt til myndighetene.

– Vi ser tydelig behovet for at norske bedrifter og næringsliv må få på plass bedre rutiner og fasiliteter for at folk kan jobbe riktig og bedre hjemme. Dette handler om basale ting som pauser mellom møter, møtefrie tider, tid for å være sosiale og kunne senke skuldrene både psykisk og fysisk. Dette handler også om å kunne støtte medarbeidere som har utfordringer. Sånt ser vi ikke når folk sitter på hjemmekontor, sier hun.

Mange av funnene er like for Norden.

– De største utfordringene er felles for alle nordiske land. Vi savner kollegaer, jobb og arbeid flyter sammen og vi savner å kunne sitte riktig og godt. Det må vi løse når vi kommer ut av pandemien, sier Sandvik.

Vektøkning og psykosoliale problemer er de mest hyppig rapporterte negative effektene i undersøkelsen.

Bytter ut bank med båter: – Ingen enkel beslutning

Finans Norge: – Oppgjøret var krevende 

Gjensidige overtar Vegamots bomring-kunder 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch