FinansWatch

Finansprofessor får forskningsbonus

Sturla Fjesme, professor ved Handelshøyskolen OsloMet, har mottatt Det Norske Finansinitiativets publikasjonsbonus.

Foto: Estilo Studio/OsloMet

Fjesme ble tildelt prisen for artikkelen «Rejected stock exchange applicants» i «The Journal of Financial Economics» og er første mottaker ved OsloMet av Norges Banks høyeste forskningsbonus, opplyses det i en melding.

Prisen er på 260 000 kroner.

– Dette er en type forskning som er svært ressurskrevende, så disse midlene kommer godt med. Jeg er svært stolt og takknemlig for denne tildelingen. Dette er et prosjekt vi har jobbet med i ca. 10 år. Det er først nå at den innsatsen gir uttelling i publiseringer, sier Fjesme.

Det Norske Finansinitiativet (NFI) ble etablert i 2011 for å stimulere til forskning som støtter opp under Norges banks arbeid med å forvalte oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland).

Bonusen deles ut til ansatte ved norske universiteter og høyskoler

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch