FinansWatch

Kraftig reduserte forventninger til lønnsveksten

Både bedriftene og de ansatte venter nå en betydelig svakere lønnsvekst enn ved inngangen til året. Du vil få mindre å rutte med hvis forventningene slår til.

Dersom spådommene til partene i arbeidslivet slår til går det mot reallønnsnedgang i Norge i år. Foto: Colourbox.com | Foto: Colourbox.com

Aller mest pessimistisk er forventningene til økonomiekspertene, viser Norges Banks forventningsundersøkelse for andre kvartal. De halverer sine anslag fra første kvartal og tror nå at lønnsveksten i samfunnet blir 1,5 prosent i år.

Partene i arbeidslivet melder om en forventet årslønnsvekst på 2 prosent, ned 1,2 prosentpoeng fra forrige undersøkelse. Arbeidstakerne er litt mer optimistiske enn arbeidsgiverne, med forventninger om henholdsvis 2,1 og 1,8 prosent lønnsvekst i år.

Næringslivslederne har svakest forventninger til utviklingen og tror lønnsveksten i egen bedrift vil bli 1,6 prosent. Det er 1,4 prosentpoeng lavere enn anslagene i første kvartal.

Mindre å handle for

Hvis forventningene innfris, kommer de aller fleste av oss til å ha litt mindre å rutte med når året er omme enn vi hadde da det startet. Deltakerne i undersøkelsen melder nemlig om forventninger om en prisstigning på mellom 2,1 og 2,5 prosent.

Den årlige reallønnsutviklingen regnes som differansen mellom lønnsvekst og prisstigningen målt gjennom konsumprisindeksen. Hvis differansen er negativ – at lønnsveksten i prosent er lavere enn prisstigningen – betyr det at du får redusert kjøpekraft, eller reallønn.

Også i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er anslaget for lønnsvekst i år kraftig barbert. Fra en forventet vekst på 3,6 prosent i statsbudsjettet i fjor høst, mener regjeringen nå at koronakrisen vil føre til kun 1,5 prosent lønnsvekst i år.

Avviser anslagene

Frontfagene, der Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) forhandler med Norsk Industri (NHO), måtte sette årets lønnsoppgjør på pause da landet ble stengt ned i midten av mars. I starten av august starter de opp igjen.

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet sa i en kommentar til budsjettforslaget at han ikke legger regjeringens lave anslag til grunn for forhandlingene. YS-leder Erik Kollerud sier YS ikke forholder seg til regjeringens anslag, men vil avvente ny rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).

– Det er ikke slik at anslagene verken i statsbudsjettet, SSB eller fra Norges Bank treffer hver gang. Vi forholder oss som vanlig til arbeidet partene gjør sammen i TBU i forkant av oppgjøret. Fasiten får vi når oppgjøret er over, sa Kollerud til NTB.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch