FinansWatch

Flere av KLPs kunder har vurdert anbudsutsettelse av pensjonsordningen

I tredjekvartalsrapporten skriver KLP at flere kunder har vurdert anbudsutsettelse av pensjonsordningen.

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP. | Foto: Arkivfoto

KLP-konsernet oppnådde et avkastningsresultat ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 9,3 milliarder kroner etter tredje kvartal, mot 6,8 milliarder kroner i samme periode i fjor.

KLP-konsernet består av følgende foretak: Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og datterforetakene KLP Banken, KLP Skadeforsikring, KLP Kapitalforvaltning, KLP Forsikringsservice og KLP Eiendom.

Verdijustert avkastning på kundenes midler i tredjekvartal ble på 1,1 prosent, 5,6 prosent hittil i år, mens bokført avkastning ble 0,9 prosent i kvartalet og er etter tredje kvartal på 3,5 prosent, det skriver selskapet i sin tredjekvartalsrapport.

Premieinntekter ble på 7,6 milliarder kroner for tredjekvartal og 41,2 milliarder kroner så langt i år. For de tre første kvartalene av 2020 var premieinntektene på 26,2 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen til KLP Konsern er på 872,5 milliarder kroner.

Resultat etter skatt i tredje kvartal ble 574 millioner kroner, opp fra 570 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 80 millioner kroner, mot 93,3 millioner i tredje kvartal 2020.

KLPs sin kostnadsprosent ble 14,8 prosent i tredje kvartal.

Ifølge rapporten har flere av KLPs kunder vurdert anbudsutsettelse av pensjonsordningen i år.

– God og tett kundeoppfølging, lave kostnader og god forvaltning, samt fordelene og forutsigbarheten som sikres ved å være eier i eget selskap, har vært avgjørende for at få kunder har valgt å gå på anbud, skriver selskapet i tredjekvartalsrapporten.

KLP nevner også i kvartalsrapporten at de er over midtveis i et større it-utviklingsprogram. Programmet strekker seg over 5 år, og skal blant annet modernisere foretakets systemløsninger på pensjonsbehandling, bedre brukervennligheten mot kunder og pensjonister, samt øke effektiviteten og redusere kostnader over tid.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch