FinansWatch

Finansministeren: Oljefondet er tjent med at vi når målene i Paris-avtalen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mener at «de menneskeskapte klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor.».

Finansminister Jan Tore Sanner. | Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Sanner inviterte til et seminar om Statens pensjonsfond utland og klimarisiko og holdt i den forbindelse et innlegg hvor han blant annet uttalte dette:

«Morgendagens rammer må ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap. For fondet er, som samfunnet ellers, berørt av klimaendringene, og tjent med at vi når målene i Paris-avtalen.».

Finansministeren trakk frem at målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland er høyest mulig avkastning innenfor rammen av akseptabel risiko.

Oljefondet var ved utgangen av 2020 investert i over 9000 selskaper i mer enn 70 land.

«Alle disse selskapene vil påvirkes både av klimapolitiske tiltak, teknologisk utvikling og innovasjon, nye forbruksmønstre og andre fysiske endringer som følge av global oppvarming. Endringene som vil skje på veien mot et lavutslippssamfunn, innebærer en finansiell risiko for en global investor som Statens pensjonsfond utland. Det kan også være en risiko å ikke forstå klimarelaterte investeringsmuligheter som oppstår.», sa Sanner i sitt innlegg.

Ifølge ham er det høy prioritet hos regjeringen og Finansdepartementet å forstå hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke fondet og hvordan dette skal håndteres.

En ekspertgruppe, ledet av Martin Skancke, har jobbet med dette. Arbeidet og problemstillingene vil fra departementets side bli fulgt opp i fondsmeldingen våren 2022, ifølge Sanners innlegg.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch