FinansWatch

Rekordkvartal for Investinor

Med en bruttoavkastning på 237,1 millioner kroner leverer det statlige investeringsfondet Investinor lsitt beste kvartalsresultat noensinne midt i koronakrisen.

Investinor-sjefen Terje Eidesmo har all anledning til å være fornøyd med fondets avkastning. | Foto: Investinor

– Det har vært et spesielt kvartal i kapitalmarkedet, og mange av selskapene i tidligere faser har hatt store utfordringer på kapitalsiden. Samtidig har de mer modne, børsnoterte selskapene hatt en svært god utvikling. Det gjør at vi alt i alt er svært fornøyd med utviklingen, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor i en pressemelding.

I løpet av andre kvartal gjorde Investinor én nyinvestering og 17 oppfølgingsinvesteringer i direkteinvesteringsmandatet Totalt har Investinor nå 64 selskaper i porteføljen.

I løpet av kvartalet har porteføljeselskapene fått tilført 250,3 millioner kroner i ny kapital, hvorav 95 millioner kroner (37,9 prosent) kommer fra Investinor.

– Investinor har også en spesiell rolle ettersom vi investerer der private, institusjonelle investorer i for stor grad er fraværende, og vi bidrar til å bygge en bro mellom fasene i kapitalmarkedet for lovende norske vekstselskaper. På grunn av de utfordringene koronaviruset har skapt for kapitaltilgang, har vi vært ekstra aktive på oppfølgingsinvesteringer i mange av våre selskaper dette kvartalet, sier Eidesmo.

– Vi har over de seneste årene bygd opp et velfungerende system for å investere i norske vekst-og gründerselskaper. Denne kompetansen har vært medvirkende til at vi raskt har kunne styrke private venture- og oppstartsfond ved å tilføre dem penger umiddelbart. Dermed har Investinor kunnet ta en enda større rolle som en motsyklisk buffer i krisen, sier Eidesmo.

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch