Forvalter i Danske Bank om jakten på gullfuglen: Av og til kommer vi over selskaper som er feilpriset

– Amundsen uttalte i forbindelse med polekspedisjon at de som forberedte seg godt hadde oftere flaks – det gjelder også i forvaltning, sier Lars Erik Moen til FinansWatch. Hvert år gjennomfører han og teamet i Danske Invest 250 investeringsmøter.

Foto: Danske Bank

– Hvert år har teamet mitt nærmere 250 investeringsmøter med selskaper. En del med selskaper vi allerede har investert i, og en del potensielle investeringer. Flertallet av disse ender vi opp med å ikke investere i. Men, av og til kommer vi over et selskap som vi mener er feilpriset, sier Lars Erik Moen i Danske Invest.

Moen begynte å jobbe i Danske Bank i 2003, og siden desember i fjor har han ledet et team på fem personer som har ansvaret for Danske Invest sine norske aksjeporteføljer.

– Vi investerte nylig i et videokonferanseselskap med en spennende strategi og et godt produkt som vi mente ville nyte spesielt godt av de spesielle tidene vi er i. På to dager fikk vi 44 prosent avkastning på posisjonen. Analyserer man nok selskaper, og kan håndverket godt, så vil en skyte gullfuglen oftere. Amundsen uttalte i forbindelse med polekspedisjon at de som forberedte seg godt hadde oftere flaks – det gjelder også i forvaltning, sier han til FinansWatch.

Analyserer en nok selskaper, og kan håndverket godt, så vil en skyte gullfuglen oftere.

Lars Erik Moen

Mener forvalterne i utlandet ikke leverer like bra

Med unntak av fem år som lærer på videregående har han arbeidet hele karrieren innen finans. Han har prøvd både aksjemegling og livet som konsulent, og vært innom statlig forvaltning. Men de siste 20 årene har han jobbet som porteføljeforvalter.

– Profesjonell forvaltning handler om å kombinere kompetanse med strukturert håndverk. Kontinuerlig læring – nye bedrifter og skiftende makroøkonomiske omgivelser. Vi ser at vi får økt digitalisert informasjon som gir oss muligheter både innen big-data og maskinlæring. Digital kompetanse er derfor viktig, mener han.

– Hvilke mål har du? Hva er god avkastning?

– Vår målsetning er høy absolutt avkastning, som er bedre enn både indekser og konkurrenter. Dette er imidlertid ikke alltid mulig, så i praksis er målsetningen for våre brede porteføljer stabil relativt god avkastning og for vår vekstportefølje tar vi høyere risiko og forventer høyere avkastning. Vi bør levere bedre avkastning enn indeksfondene over tid, selv om vi i våre brede fond oftest tar lavere risiko enn indeksfondene, forklarer han til FinansWatch.

I Norge har flertallet av de aktive forvalterne slått indeksfondene i det norske aksjemarkedet, noe som ifølge Danske Invest er en trend som skiller seg fra forvalterne globalt.

– Til tross for historikken blir det oppslag og diskusjon de årene flertallet av forvalterne leverer bak indeks. I globale markeder ser jeg at trenden for de aktive forvalterne ikke er like god. Jeg tror dette har med at det er lettere å slå passivere forvaltere i et illikvid aksjemarked, sier han, og avslører at han liker spesielt en type selskaper.

– Jeg synes små selskaper oftere virker feilpriset. Med vår strategi og team har vi historisk levert god langsiktig meravkastning til kunder, og jeg har tro på at vi også skal kunne gjøre det samme i fremtiden, forteller Moen.

Skaper både vinnere og tapere

– Selskapenes resultater i 2019 var negativt preget av handelskrig og proteksjonisme, mens fallende renter gjorde at aksjemarkedet allikevel utviklet seg positivt. Tiltakene mot Korona i 2020 har reddet mange liv, men nedstengingen av samfunnet koster dyrt.

Dette er spennende tider og for en aktiv forvalter gir dette gode muligheter på lenger perspektiv, selv om daglig avkastningen i større grad påvirkes av tilfeldigheter.

– Arbeidsledigheten er skyhøy, mens myndighetene vil gjøre alt de kan for å få fart i økonomien igjen når viruset er under kontroll. Samtidig settes det høyere bærekraftskrav til selskapene. Mens det tidligere var mest lønnsomt å bruke opp klodens naturressurser vil de sannsynligvis måtte betale i fremtiden. Dette skaper vinnere og tapere. Markedet er turbulent, og jeg opplever at aksjekursene i en del tilfeller utvikler seg midlertidig avvikende fra de fundamentale forhold, forklarer forvalteren.

Dette skaper vinnere og tapere. Markedet er turbulent, og jeg opplever at aksjekursene i en del tilfeller utvikler seg midlertidig avvikende fra de fundamentale forhold.

Lars Erik Moen

– Hva er deres markedssyn? Hvordan setter dere sammen porteføljene?

– Fundamentalt har økonomien forverret seg, mens rentene har falt. For verdsettelse av aksjekurser betyr dette at både teller og nevner faller. Etter store kursendringer ser vi ofte et såkalt sag-tann-marked – med store daglige svingninger. Tilfeldig på daglig basis, men over tid stiger aksjekursene til selskapene som fundamentalt utvikler best mest positivt.

Danske Invest benytter mye tid i dialog med selskapene og gjør analyser av den fundamentale utviklingen til selskapene og sørger for at deres portefølje reflektere både de overordnede synene, og består av selskaper som individuelt har gode muligheter for å utvikle seg godt.

– Lavere renter og relativt sett høye multipler i forhold til inntjening gjør at vi må forvente lavere avkastning i årene som kommer enn det vi historisk har oppnådd. Det gjelder alle investeringsklasser. Men, vi tar systematisk aktiv risiko og kundene bør kunne oppnå bedre avkastning enn i andre investeringsklasser, oppsummerer han til FinansWatch.