FinansWatch

Jool Markets fratatt konsesjonen

- Systematiske og grove brudd på god forretningsskikk, ifølge Finanstilsynet

Foto: joomarkets.com

Stedlig tilsyn i 2017 slo fast at Jool Markets kundetesting og rolle i investeringstjenesteyting hos underagenter brøt verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk.

Etter en klagerunde via Finansdepartmentet er selskapet fratatt muligheten til å yte investeringstjenester.  

Blant årsakene som nevnes er det at investeringsbanken ikke sørget for at kundenes interesser og markedets integritet ble ivaretatt på beste måte.

Bruddene utgjorde alvorlige og systematiske overtredelser som hver for seg oppfylte villkårene for å tilbakekalle foretakets tillatelse til å yte investeringstjenester, står det i vedtaksbrevet. 

Jool Markets har med denne praksisen skapt betydelig risiko for at kunder ikke har fått den investorbeskyttelsen de har krav på etter loven. Denne overtredelsene var etter Finanstilsynets vurdering egnet til å svekke kunders og andre markedsaktørers tillit til verdipapirforetak. 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch