FinansWatch

Forsikringsselskap må betale erstatning etter dataangrep mot kommune

Forsikringsselskapet Protector må betale erstatning til Østre Toten kommune etter et dataangrep i januar i fjor.

Foto: Colourbox

Protector vil følge rådet fra Finansklagenenmndas sekretariat, som har konkludert med at kommunen har rett på erstatning fra forsikringsselskapet, skriver Oppland Arbeiderblad.

Kommunen krevde erstatning for skader for over 33 millioner kroner. Ifølge avisen ville kriminalitetsforsikringen ha dekket tre millioner, minus en egenandel på 100.000 kroner.

Forsikringsselskapet mente at kommunens tap var av indirekte art, og avslo erstatningskravet etter vilkårene som kommunens kriminalitetsforsikring omfattes av. Finansklagenemnda mener imidlertid bestemmelsen ikke kan tolkes så strengt at den utvidede dekningen kun vil omfatte innbrudd rettet mot sikredes bankkonto eller tyveri av et konkret beløp.

Ettersom datasystemet var fysisk utilgjengelig for de ansatte gjennom løsvirusangrepet, er det å betrakte som at datasystemene ble «frarøvet» kommunen.. Kostnadene med å gjenopprette systemet er å regne som en direkte økonomisk kostnad, ifølge nemnda, skriver Oppland Arbeiderblad.

Baastad etter rekordkvartal: – Det handler om å ha stålkontroll

Norfund satser på finansteknologi i utviklingsland

Urolig marked påvirker Gjensidiges resultat


Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch