FinansWatch

Gjensidige: – Det beste årsresultatet i konsernets historie

Gevinst i eiendom og økte inntekter ga Gjensidige Forsikring et sterkt årsresultat. Pandemi-effektene hadde også en positiv påvirkning.

Gjensidige-flagg. | Foto: Gjensidige/PR

Fjerde kvartal ble et godt kvartal som avsluttet et sterkt resultatmessig år for Gjensidige Forsikring. Selskapet skriver i sin pressemelding at de oppnådde et «rekordhøyt forsikringsresultat for kvartalet, og det beste årsresultatet i konsernets historie».

Forsikringsresultat for fjerde kvartal kom på 1.347,4 millioner kroner, opp fra 1.161,8 millioner kroner fra samme kvartal året før, mens resultat før skatt for året endte på 8.799,4 millioner kroner.

Gjensidige skriver i meldingen at økningen i forsikringsresultat tilskrives hovedsakelig premievekst og et lavere storskadeinnslag.

«Covid-19-pandemien hadde en positiv innvirkning på konsernets erstatningskostnader, som anslås til om lag 35 millioner kroner (129), tilsvarende 0,5 prosentpoeng (1,9) på skadeprosenten. Den positive effekten skyldes hovedsakelig redusert reisevirksomhet.»

Gjensidige sikret seg også en solid gevinst i fjerde kvartal av 2021 ved salget av Oslo Areal. Salget ga gevinst på to milliarder kroner. Gevinsten bidro til en god finansavkastning på 2,5 prosent, opp fra 2 prosent fra året før. Det tilsvarte 1.497,4 millioner kroner.

«Bedringen i forsikringsresultatet var drevet av 7,3 prosent vekst i premieinntekter og høyere avviklingsgevinster. Premieinntektene økte med 8,8 prosent målt i lokal valuta. Den underliggende frekvensskadeprosenten var uendret. Justert for effektene av vær og covid-19-relaterte krav var bedringen i den underliggende frekvensskadeprosenten på 1,4 prosentpoeng», skriver Gjensidige om året 2021.

Jordskredet på Gjerdrum ga en nettoeffekt på 0.7 prosentpoeng på konsernets combined ratio i 2020, noe som er med på å forklare bedringen der. For 2021 kom combined ratio på 80,4 prosent, mot 81,3 prosent i 2020.

«Solid drift, effektive pristiltak, god risikoseleksjon og streng kostnadskontroll resulterte i et rekordhøyt forsikringsresultat for fjerde kvartal», skriver Gjensidige.

Styret foreslår at det utbetales 7,70 kroner per aksje i ordinært utbytte.

God drift og streng kostnadskontroll ga godt årsresultat for Gjensidige

Tryg økte bemanningen i Bergen med 90 nye medarbeidere i 2021: – Vi satser der vi har muligheten til å bygge gode fagmiljøer

Tryg-sjefen: – Privat og mindre bedrifter driver veksten med sinnssykt flotte resultater 

Mer fra FinansWatch

Fotballsupporter vil brenne Sparebank 1-logoen

Sparebank 1 Sørøst-Norge er sponsor for både Odd og Sandefjord, som spiller i Eliteserien i fotball. Nå deler banken ut gratisbilletter til bortesupportere, og hjemmesupporterne gir banken krass kritikk i sosiale medier.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch