FinansWatch

Veksten i behandlerforsikring fortsetter

– En viktig del av veksten handler nok om at det er et populært ansattegode, og at ansatte etterspør helseforsikring, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Foto: Finans Norge

Ved utgangen av september i år har nærmere 650.000 nordmenn en behandlingsforsikring. Det er en økning på 5,6 prosent fra tilsvarende tid i fjor, skriver Finans Norge.

Med en økning i antall forsikrede, øker også bruken av forsikringen. Hittil i år er erstatningene totalt på 993 millioner kroner, opp 4 prosent fra samme tid i fjor.

Finans Norge skriver at de aller fleste har behandlingsforsikring gjennom arbeidsgiver, og viser til at ved utgangen av tredje kvartal var 90 prosent forsikret gjennom arbeidsgiver eller forening.

– En viktig del av veksten handler nok om at det er et populært ansattegode, og at ansatte etterspør helseforsikring. I tillegg ønsker bedriftene å redusere sykefraværet, ved at ansatte raskt og enkelt kommer til behandling, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

En behandlingsforsikring garanterer helsehjelp innen en kort frist, typisk innen 10 arbeidsdager. Det kan dreie seg om utredning, behandling og operasjon.

Forsikringen kan blant annet brukes til legespesialist, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Flere selskaper tilbyr også fri tilgang på online videosamtale med lege og helsetelefon.

– Helseforsikring er et nyttig og viktig komplement til offentlige helsetjenester, ved at man tilfører mer penger å produsere helsetjenester for. Dermed kan det private og offentlige utfylle hverandre, sier Hodnesdal, ifølge Finans Norge.

Mer fra FinansWatch

Huddlestock: Dei tunge investeringane i teknologi bør vere ferdige

Huddlestock aukar inntektsestimata, og i tredje kvartal skal selskapet etter planen levere overskot for første gong. – Vi prøver å gje eit så rett bilete som mogeleg av inntektsestimata, og alt er basert på signerte kontraktar. Vi meiner dette er godt nok til å dokumentere stabil vekst, men det er store moglegheiter til å vekse enda meir, seier

Sparebanker får fullmakt til å betale utbytte

Finansdepartementet har gjort en forskriftsendring som gir sparebanker og andre finansforetak som ikke er organisert i aksjeselskapsform, samme fleksibiliteten til å dele ut utbytte som andre finansforetak har.

Les også

Siste Nytt