Tryg har fått 24.000 nye privatkunder i år

21.000 av disse kommer fra foreninger og forbund som selskapet har en partneravtale med, i all hovedsak Utdanningsforbundet og NITO. Tryg Norge har et samlet resultat for årets tre første kvartaler på 643 millioner kroner mot 412 millioner kroner for samme periode i fjor.
Espen Opedal er Norgessjef i Tryg. | Foto: Tryg
Espen Opedal er Norgessjef i Tryg. | Foto: Tryg

Det melder Tryg i en pressemelding.

– Vi ser at partnerkunder er lojale kunder med en oversiktlig risikoprofil, slik at det er enkelt å sette riktig pris for disse kundene, uttaler Espen Opedal, Norgessjef i Tryg, i meldingen.

For fire år siden var bare halvparten av kundene tilknyttet en partneravtale, nå er det to tredeler av privatkundene som kommer fra en forening eller forbund.

Opedal mener det er en suksess som skyldes målbevisst satsing.

Fredag morgen la Tryg frem resultatene for tredje kvartal.

Det tekniske resultatet er på 336 millioner kroner, som er 71 millioner kroner bedre enn for samme kvartal i fjor.

– Tallene avspeiler et kvartal der skadekostnadene er høyere, men der også topplinjen har økt på grunn av kundetilstrømmingen, uttaler Opedal i meldingen.

– Tryg-konsernet har imidlertid et negativt investeringsresultat på 202 millioner kroner, og det bidrar til å trekke det samlete resultatet ned, legger han til.

Tryg og Tryg-eide Enter har nå en samlet markedsandel i privatmarkedet på forsikring av nye biler på nesten 37 prosent.

Antall skadekrav har gått opp sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Oppgangen er på 23 prosent.

–  Ser vi bort fra reiseskader, er det fortsatt en vekst i skadekrav på 6 prosent. Årsaken til dette er vekst i kundeporteføljen og utvidete dekninger innenfor kollektive forsikringer uttaper Opedal i meldingen.

Konsernet som helhet melder om god vekst i privatmarkedet, men at korona har hatt en nettoinnvirkning på minus 113 millioner danske kroner, inkludert investeringstap.

Espen Opedal i Tryg: – Det er mange kunder som skal skifte forsikringsselskap det neste året og vi skal ta vår del av det markedet

Codan Forsikring ønsker mer bevisste hytteeiere

Storebrand venter lavere skadekostnader om kundene senker sin biologiske alder 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også