FinansWatch

Grefstad: Dette må finansbransjen gjøre for å nå klimamålene

Skiftnettverket mener rapportering gir resultater, og har derfor definert tre store skift som finanssektoren må gjøre. – Det er helt avgjørende for en grønn finanssektor, forteller konsernsjefen i Storebrand.

Foto: Kristian Skalland Moen / Storebrand

Konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad, har de siste månedene ledet en gruppe finansaktører i Skiftnettverket sammen med KLP og Formuesforvaltning for å definere hvilke store skift som må til i finanssektoren for å nå klimamålene.

– Ett av skiftene som utpeker seg er overgangen til god klimarapportering for alle selskaper. Det er helt avgjørende for en grønn finanssektor og for en raskere omlegging til et klimavennlig næringsliv, forteller Grefstad på skiftnorge.no.

– Vi i Skift er optimistiske for fremtiden til både kloden og norsk næringsliv, men tiden for å satse er i ferd med å løpe fra oss. Finansbransjen er klar til å samarbeide for å sørge for at det ikke skjer, mener han.

Skiftnettverket har kommet frem til følgende tre konkrete forventninger til finansaktørene.

  • 1. Alle selskaper bør utarbeide et årlig klimaregnskap som viser utslipp i tre kategorier: Direkte utslipp (Scope 1), indirekte utslipp fra energiforsyning (Scope 2), og alle andre indirekte utslipp knyttet til eksempelvis kjøp av andre varer og tjenester (Scope 3).
  • 2. Alle selskaper bør definere og kommunisere verifiserbare mål for reduksjon av egne klimagassutslipp, i henhold til god praksis for en vitenskapsbasert tilnærming og i tråd med målet om maksimalt 1,5 graders oppvarming. I tillegg forventer de at det rapporteres på resultatene knyttet til måloppnåelse.
  • 3. Alle selskaper bør rapportere klimarisiko i tråd med anbefalingene fra Task Force on Climate- related Financial Disclosures (TCFD).

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch