Finans Norge venter konflikt om overvann

Norske forsikringsselskapers utbetalinger som følge av overvannsskader har doblet seg. Et nytt lovforslag vil åpne for at grunneierne må ta mer av regningen.
Arkivbilde. Overvann etter kraftig regnvær på Torshov i Oslo. | Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX .
Arkivbilde. Overvann etter kraftig regnvær på Torshov i Oslo. | Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX .

Norske forsikringsselskaper har fått doblet sine utbetalinger til overvannsrelaterte skader de siste 12 årene, melder Finans Norge.

Antallet vårflommer har økt og mange kommuner har rørsystemer som ikke har kapasitet til å håndtere store mengder ekstra vann, som igjen fører til skader på bebyggelse og infrastruktur.

I mars sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet forslag til lovendringer i henholdsvis plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, forurensingsloven og vass- og avløpsannlegglova på høring.

«Målet er å bruke lovverket som virkemiddel for å forebygge skader på helse, miljø, bebyggelse og infrastruktur, og å utnytte overvann som ressurs», skriver Finans Norge på sine hjemmesider.

Kan virke urimelig

Ett av forslagene i høringen er å pålegge grunneierne selv å etablere løsninger for håndtering av overvann slik at vannet ikke fører til skade, men heller kan samles opp og brukes. Det vil koste norske grunneiere, som sjelden selv er skyld i overvannet, dyrt.

«Det kan virke urimelig for den som får pålegget og vil kunne føre til økt konfliktnivå», skriver Finans Norge.

Finans Norge påpekte også i sitt forrige høringssvar i saken at skader på slike overvannsanlegg ikke er dekket av forsikringer i dag, slik skader på vann- og avløpsrør er.

Det vil føre til at grunneierne må kreve penger av brukere og naboer for å få refundert kostnader til å utbedre slike anlegg, noe som igjen ventes å føre til ytterligere konflikter og vistemål.

Finans Norge påpeker også at det vil være urimelig mot privatpersoner at kommunene sender dem regningen for en situasjon kommunene selv i stor grad har bidratt til gjennom å ikke ha gode nok rørsystemer.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også