FinansWatch

Storebrand-sjefen: – Lederne rapporterer at vi er blitt enda mer produktive enn før krisen inntraff

JOBB UNDER KORONA: Konsernsjef Odd Arild Grefstad tror Storebrand kommer styrket ut av koronakrisen, samtidig mener han at banken løpende må tilpasse seg kundeadferd og -behov som endrer seg. Enkelte medarbeidere har blitt omrokert for å sikre rett bemanning der aktiviteten er størst, men beslutningen er «ingen permitteringer».

Til tross for tomme kontorer på Lysaker registrerer konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand en økning i selskapets effektivitet. | Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Dette er FinansWatch sin spalte om hvordan norske finansfolk jobber i en tid med pandemi.

Grefstad lar det være opptil styret å vurdere hvordan han har utført arbeidet sitt disse ukene, men sier at reaksjonene etter kvartalsrapporten tyder på at Storebrand har gjort en «tilfredsstillende og veldig god jobb». Selv ønsker han å videreføre mindre reisevirksomhet og flere effektive, digitale møteplasser etter at smittetiltakene letter.

Hvilke tilpasninger har dere gjort i tiden siden Norge stengte ned?

– Vår viktigste prioritering har vært å sørge for at kundene får den hjelpen de trenger i en krevende tid, samt å ta vare på våre medarbeidere. Vi har hatt tilnærmet normal drift i perioden, og har hjulpet rekordmange kunder med reiseforsikring, avdragsfrihet på boliglån, refinansiering av lån og har gitt omfattende økonomisk rådgivning til både bedrifter og privatkunder.

Alt dette har vi gjort mens svært mange av våre ansatte jobber hjemmefra. Vi har også omrokkert våre medarbeidere for å dekke kundenes viktigste behov. De som vanligvis jobber med salg, har bistått de som jobber med behandling og utbetaling av reiseforsikringsoppgjør.

Vi innførte tidlig en konsernovergripende smittevernspolicy for å ivareta smittevernet for våre ansatte. Det innebærer blant annet hjemmekontor for de fleste av våre medarbeidere, god avstand mellom medarbeiderne som må være på kontoret, bruk av flere lokasjoner og rotering av ansatte som må være fysisk på jobb. Vi har i tillegg klare restriksjoner for reise og kantinevirksomhet. Vi har gjennomført flere allmøter digitalt og lansert nytt intranett og interne kommunikasjonskanaler i denne perioden. Våre 15 nyansatte som begynte 1. april har hatt en heldigital «onboarding».

Hva har dere lært av den nye måten å jobbe på?

– Vi var gode på digital samhandling tidligere, men nå er vi blitt enda bedre. Vi har lært oss å kommunisere og samarbeide godt uten å fysisk treffe hverandre. Det krever også en litt annen type ledelse, men lederne rapporterer at vi er blitt enda mer produktive enn før krisen inntraff.

Vil noen nye rutiner bli videreført etter at smittetiltakene lettes?

– Betydelig mindre reisevirksomhet vil bli videreført. Vi kommer også til å videreføre flere effektive, digitale møteplasser.

Vil dere gjøre endringer i beredskapsarbeidet med tanke på fremtidige pandemier?

– Beredskapsarbeidet vårt har vært svært godt og fremoverskuende. Vi vil naturlig nok gjøre en bred evaluering i etterkant og ta med oss viktig læring inn i det videre beredskapsarbeidet.

Har dere vært nødt til å permittere ansatte?

– Vi har vært opptatt av å sikre rett bemanning for å opprettholde våre samfunnskritiske oppgaver på kort og lang sikt, og har som nevn rokert om på noen av våre medarbeidere for å sikre rett bemanning til enhetene med størst økning i aktivitet.  Vi har besluttet at vi ikke går til permitteringer i dagens situasjon.

Hvordan vil virksomheten være preget av pandemien et år fra nå?

– Slik jeg ser det, vil Storebrand komme styrket ut av krisen et år fra nå. Vi vil være påvirket av endret kundeadferd og kundebehov som gjør at vi tilpasser produktene og tjenestene våre løpende. Samtidig skal vi fortsette med det vi nå gjør: Å ta kundene på alvor og være der når de trenger det som mest.

Det er slående hvor sårbart et avansert samfunn er for en pandemi, hvordan internasjonale verdikjeder bryter sammen og hvordan landegrenser lukkes.  Det har gjort inntrykk på meg hvordan ting vi tar for gitt raskt kan endres. Jeg gjør meg noen tanker om sårbarheten i samfunnet.

Odd Arild Grefstad

Hvordan har du selv opplevd å gjøre jobben din etter at smittetiltakene ble innført?

– Det er det først og fremst opp til styret å vurdere. Basert på reaksjonene etter kvartalsfremleggelsen og fra markedet ser det ut til å bli oppfattet som at vi har gjort en tilfredsstillende og veldig god jobb til tross for omstendighetene. Vi opplever også god medarbeidertilfredshet, og det har vært viktig å ivareta medarbeiderne. Vi har også gjort det vi kan for å redusere smitten og bidratt til den felles dugnaden. Vi har også bidratt til myndighetenes arbeid med tiltak, blant annet gjennom Finans Norge.

Hva har vært den største utfordringen?

– Den største utfordringen har vært å forstå utviklingen i smittetall, kombinert med fall i aksjer, oljepris og kronesvekkelse, kombinert med myndighetenes respons. Dette er en svært kompleks situasjon.

– Hva ble den største overraskelsen?

– Det er slående hvor sårbart et avansert samfunn er for en pandemi, hvordan internasjonale verdikjeder bryter sammen og hvordan landegrenser lukkes.  Det har gjort inntrykk på meg hvordan ting vi tar for gitt raskt kan endres. Jeg gjør meg noen tanker om sårbarheten i samfunnet.

– Hva er den største fordelen med måten du jobber på nå?

– Måten vi i Norge har tilnærmet oss denne situasjonen er en styrke for oss i Norge. Den grunnleggende tilliten gjør at vi slutter opp om tiltakene fra myndighetene, slik at de fungerer effektivt. Vi har en kultur for samarbeid, effektivitet og omstilling. Dessuten er det en stor fordel at vi har et åpent demokrati hvor ulike samfunnsaktører kan ha tilgang til myndighetene for å diskutere relevante og effektive tiltak.

– Har du fått nye rutiner i privatlivet du vil videreføre etter at smittetiltakene lettes?

– Jeg har gode erfaringer med å jobbe mobilt. Vi har tatt i bruk nye digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling i denne perioden, som raskt har blitt en del av våre daglige rutiner. Vi vil også videreføre en kollektiv og god søndagsaktivitet med hele familien der vi vasker huset sammen.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch