Huddlestock tapte 86,9 millioner i fjor – varsler kostnadskutt

Huddlestock kan rapportere om en nidobling i faste inntekter i 2023. Samtidig setter nedskrivninger og avskrivninger setter dype spor i regnskapet.
NY FIANSDIREKTØR: Morten Bernhardsen ble i desember ansatte som sin nye finansdirektør. | Foto: Privat
NY FIANSDIREKTØR: Morten Bernhardsen ble i desember ansatte som sin nye finansdirektør. | Foto: Privat

Teknologiselskapet Huddlestcok leverte et resultat etter skatt på minus 41,7 millioner kroner i fjerde kvartal. For året samlet endte underskuddet på 86,9 millioner.

Huddlestok – som leverer programvare til forvaltere – kan viser til en inntektsvekst på 88 prosent fra 2022 til 2023. De samlede inntektene i 2023 ble 87,7 millioner kroner. Selskapet rapporterer også at de faste inntektene har gått fra 4,7 millioner i 2022 til 41,9 millioner kroner i 2023. Det tilsvarer en 9-dobling av de faste inntektene til selskapet.

Veksten i driftskostnadene er ikke like høy. Driftskostnadene endte i 2023 på 104,4 millioner kroner. Det tilsvarer en vekst på 70 prosent fra 2022.

Resultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) endte på minus 16,7 millioner kroner for 2023.

Betydelige avskrivinger og nedskrivinger i fjerde kvartal og ellers i året, drar resultatet dypere. Huddlestok bokfører avskrivinger og nedskrivinger på 62,8 millioner kroner for 2023. Ifølge selskapets kvartalspresentasjon er amortiseringen knyttet til goodwill i kjøp gjort i 2023 og teknologi tatt i bruk i 2023.

I kvartalspresentasjonen varsler ledelsen økt fokus på lønnsomhet. Dette skal gjøres gjennom kostandskontroll og kostnadskutt. Ledelsen skal jobbe for å øke inntektene der det er mulig, også på kort sikt.

Selskapet vil også jobbe videre med «langsiktige finansielle partnere» som kan støtte selskapets strategi. Dette skal også inkludere muligheten til å vokse gjennom oppkjøp.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også