FinansWatch

Finanstilsynet og Datatilsynet jobber sammen om regulatorisk sandkasse

Mange fintech-prosjekter havner inn under både personvern- og finansregulering. Datatilsynet og Finanstilsynet jobber derfor sammen om en del sandkasse-proosjekter som går på tvers av reguleringene.

Alexander Skage, teknologidirektør i Finterai. | Foto: Finterai

Det ferske fintech-selskapet Finterai er tatt opp i Datatilsynets regulatoriske sandkasse. Finterai vil utvikle teknologi basert på kunstig intelligens (KI) som skal forenkle og senke ressursene som kreves for å etterleve hvitvaskingsreglene.

– Bankene bruker 20 ganger mer på etterlevelse av regelverket for antihvitvasking, enn det Økokrim klarer å hente tilbake av hvitvaskede penger, forteller Alexander Skage, CTO i Finterai til Datatilsynet.

Han viser til at et konsern som DNB, med 600 medarbeidere som jobber med anti hvitvasking og terrorfinansiering likevel ble ilagt et gebyr på 400 millioner kroner for vesentlige mangler ved antihvitvaskingsinnsatsen.

Selv om Finterai har fått sitt prosjekt tatt opp i Datatilsynets regulatoriske sandkasse krysser prosjektet deres såpass mye inn over Finanstilsynets jurisdiksjon at tilsynet har besluttet å bistå Finterai sammen med Datatilsynet.

I 2020 samarbeidet de to tilsynene om et tilsvarende prosjekt. Den gangen var det Quesnay som var opptatt i Finanstilsynets sandkasse.

Norske Quesnay: – Å bekjempe hvitvasking samtidig som man ivaretar personvernregler er en utfordring

Færre søkere til regulatorisk sandkasse – vurderer løpende opptak

Utvikler ny teknologi: Lar bankene se hverandres data uten at de må dele sensitiv info

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch