FinansWatch

Boligforsker vil endre bankenes stresstest

Finanstilsynet skal innen 3. oktober gi en ny vurdering av utlånsforskriften, og boligforsker Are Oust mener dagens stresstest bør endres.

Førsteamanuensis Are Oust ved NTNU. | Foto: NTNU

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å vurdere bankenes utlånspraksis, samt utviklingen i boligprisene og husholdningenes gjeld, og hvordan utlånsforskriften har påvirket dette. Svaret skal gis innen 3. oktober.

I et intervju i DN sier Førsteamanuensis Are Oust ved NTNU at det burde gjøres endringer. Han påpeker at innføring, snakk om innføring og endring, samt fjerning av utlånsforskiften vil være et meget sterkt virkemiddel ettersom det behandler de på innsiden og de på utsiden forskjellig.

Og derfor mener han at boliglånforskriften bør være så stabil som mulig, samtidig som den justeres. Han viser blant annet til dagens stresstest.

– En stresstest som bygger på et prinsipp om at en skal tåle en viss renteoppgang utover dagens rente vil i verste fall føre til at forskriften bidrar til finansiell ustabilitet, altså det motsatte av hensikten, sier Oust.

Han tror utfallet av stresstesten kan ses på som at den tester for rentenivåer som ikke oppleves som realistiske

– Stresstesten kan med fordel være en nominell rentestørrelse som ikke endrer seg over tid, sier han.

– For å si det litt enkelt, så er ikke inflasjonen hensyntatt i tilstrekkelig grad i dagens modell

Nordea om overraskende høy inflasjon: – Betyr ikke at vi har endret kredittpolicyen vår

Styringsrenta settes opp til 2,25 prosent – det høyeste nivået siden 2011

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch