Høy kostnadsprosent på tampen av 2021 for Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Til tross for høy kostnadsprosent i fjerde kvartal leverer SB1 Søre Sunnmøre gode tall, preget av sterk kundevekst på privatmarkedet.
Administrerende direktør Stig Brautaset i Sparebank 1 Søre Sunnmøre. | Foto: SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Administrerende direktør Stig Brautaset i Sparebank 1 Søre Sunnmøre. | Foto: SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sparebank 1 Søre Sunnmøre oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 9,4 prosent i 2021, opp 0,5 prosentpoeng fra 8,9 prosent i 2020.

Resultat etter skatt for 2021 ble 130,8 millioner kroner, opp fra 116,8 millioner kroner i samme periode året før.

«Resultatframgangen kjem frå den underliggande bankdrifta med auka inntekter frå utlån og provisjonar, lågare tap og nedskrivingar og kostnadseffektiv drift. Banken er solid med rein kjernekapital på 18,8 prosent.», skriver banken i en pressemelding om resultatet.

Konsernets netto renteinntekter ble 147 millioner kroner, mot 153,1 millioner i 2020. Konsernet hadde andre driftsinntekter i perioden på 86,5 millioner kroner.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 6,3 prosent.

Innskuddsveksten siste 12 månedene er på 16,4 prosent.

«SpareBank 1 Søre Sunnmøre held fram med å ta marknadsandelar i privatmarknaden, og har ein utlånsvekst på heile 7,6 prosent.», skriver banken.

Rentenettoen utgjør 1,29 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,44 prosent i 2020.

Fjerde kvartal

Sparebank 1 Søre Sunnmøre oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 5,9 prosent i fjerde kvartal 2021, ned 0,8 prosentpoeng fra 6,7 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i fjerde kvartal ble 21,7 millioner kroner, ned fra 22,9 millioner kroner i samme periode året før.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 39,9 millioner kroner, mot 38,7 millioner i fjerde kvartal 2020. Konsernet hadde andre driftsinntekter i perioden på 21,6 millioner kroner.

Sparebank 1 Søre Sunnmøre sin kostnadsprosent ble 60,4 i fjerde kvartal, opp fra 45,4 prosent i samme periode året før.

«Hovudsakleg er auken knytt til sluttpakkar for inntil fem tilsette i banken, oppgjer i samband med salet av Eiksundregionen Eigedom AS og auka kostnadar innanfor IT», oppgir banken i sin rapport.

Positiv

– Vi ser positive utsikter for regionalt næringsliv, samstundes som vi ser at arbeidsløysa i marknadsområdet til banken er på eit lågt nivå. Dette kan vere med på å gi ei knappheit på arbeidskraft som kan bidra til kostnadspress og at bedrifter ikkje får tak i kompetansen som trengst, seier administrerende direktør Stig Brautaset i Sparebank 1 Søre Sunnmøre i pressemeldingen.

Banken oppgir at deres avdeling for kapitalrådgivning, som de åpnet høsten 2020, har klart å doble forvaltningskapitalen fra 500 millioner kroner, til 1 milliard kroner i løpet av ett år.

Sparebank 1 Søre Sunnmøre ble i 2021 miljøfyrtårn-sertifisert på alle sine fire kontorer.

– Vi tek omsyn til berekraft i alt vi gjer. Banken skal vere ein sentral pådrivar for berekraftig utvikling på Søre Sunnmøre. Vi tilbyr mellom anna fleire grøne lån som eit ledd strategien vår om at det skal løne seg for folk flest å tenke miljø. Kundane våre er opptekne av miljøet og dei set pris på at dette er noko vi også tek på alvor, seier Brautaset.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også