FinansWatch

Sparebankforeningen forventer vekst i tildelingene til gode formål

I en undersøkelse gjort av Sparebankforeningen vises det at sparebanksektoren vil øke tildelingen til gode formål i 2022.

Direktør for Sparebankforeningen Iman Winkelman. | Foto: Kilian Munch

Sparebank 1 Hallingdal Valdres er en av sparebankene som har, og vil fortsette med, å bidra til lokalsamfunnet gjennom tildeling av midler. Undersøkelsen Sparebankforeningen har gjennomført blant landets sparebanker og stiftelser viser at sparebanksektoren vil fortsette å være en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet i 2022.

– Våre to eiere, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Sparebankstiftelsen Hallingdal, har bidratt med nærmere 18,5 millioner kroner til våre lokalsamfunn i 2021. I tillegg sponset vi i SpareBank 1 Hallingdal Valdres lag og foreninger med om lag fire millioner kroner i fjor, sier Knut Oscar Fleten, administrerende direktør i SpareBank 1 Hallingdal Valdres, i en pressemelding.

Han peker på at det er viktig for konsernet og deres eiere å gi tilbake til lokalsamfunnet, da det skaper et mer attraktivt lokalsamfunn.

Sparebankforeningens undersøkelse viser at ni av ti undersøkte sparebanker og stiftelser forventer økte eller uendrede gavetildelinger til allmennyttige formål i år sammenlignet med fjoråret. De anslåtte tildelingene beløper seg til minst 1,8 milliarder kroner, eller mellom 2 og 2,5 milliarder kroner om tallene fra undersøkelsen er representative for alle Sparebankforeningens medlemmer.

– Gjennom å være kunde i din lokale eller regionale sparebank bidrar du til å støtte utviklingen av eget lokalsamfunn. Sparebankenes tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø strekker seg langt tilbake i tid, men har sjelden eller aldri vært så omfattende som nå målt ved størrelsen på de årlige utdelingene til gode formål. De samfunnsmessige ringvirkningene av dette er store både lokalt og nasjonalt, sier direktør for Sparebankforeningen Iman Winkelman.

Insr' kurshopp på børs: – Nyheten burde ikke overrasket noen

EPK: De fleste som flytter pensjonen velger Sparebank 1 Forsikring

Finanstilsynet krever at Mybank bytter styremedlemmer 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch