Nedgang i marginen på lån med pant i bolig

Utlånsmarginen på lån med pant i bolig fortsatte å falle noe i fjerde kvartal, viser Norges Banks siste utlånsundersøkelse.
Foto: PR/Norges Bank/Esten Borgos
Foto: PR/Norges Bank/Esten Borgos

Etterspørselen etter lån fra husholdninger falt svakt i fjerde kvartal 2021, mens etterspørselen var uendret for foretak, viser den sisite utlånsundersøkelsen fra Norges Bank.

Kredittpraksis var om lag uendret. Utlånsmarginen på lån med pant i bolig fortsatte å falle noe i fjerde kvartal. Samtidig økte både utlånsrenter og finansieringskostnader noe.

Bankene forventer noe økte utlånsrenter og finansieringskostnader i første kvartal 2022, mens utlånsmarginen er ventet å endre seg lite.

Foretak

For ikke-finansielle foretak rapporterte bankene om uendret etterspørsel etter lån, kredittpraksis og utlånsmargin i fjerde kvartal 2021. Utnyttelse av kredittlinjer, etterspørsel etter fastrentelån og lån til næringseiendom var også uendret.

Husholdningene

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig falt svakt i fjerde kvartal 2021.Samlet venter bankene om lag uendret etterspørsel etter lån med pant i bolig i første kvartal 2022.

Kredittpraksisen overfor husholdningene var uendret i fjerde kvartal, og det forventes heller ingen endring i første kvartal. Bankene forventer en liten økning i bruk av avdragsfrihet igjen i første kvartal.

Bruk av avdragsfrihet økte under utbruddet av koronapandemien i 2020, men har siden avtatt.

Videre rapporterte bankene om noe nedgang i marginen på boliglån i fjerde kvartal, og det var noe nedgang i denne marginen også i tredje kvartal. Finansieringskostnader og utlånsrenter økte noe i fjerde kvartal.

Bankene venter at både finansieringskostnader og utlånsrente vil fortsette å øke i første kvartal, mens utlånsmarginen er ventet å endre seg lite, viser utlånsundersøkelsen.  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også