FinansWatch

Finanstilsynet bekymret for utviklingen i boliglån

I Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser tilsynet til at en økende andel av nye lån med pant i bolig tas opp av låntakere med høy samlet gjeld.

Direktør i avdeling for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet. | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I et intervju hos Finansfokus forteller direktør i avdeling for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet at norsk økonomi er sårbar om økt inflasjon, økte renter, økte boligrenter og økt gjeldsgrad får feste seg.

– Boliglånsundersøkelsen viser at en stor og økende andel av nye lån med pant i bolig tas opp av låntakere som har høy samlet gjeld i forhold til brutto årsinntekt. Nesten halvparten av lånevolumet i årets undersøkelse er gitt til låntakere med gjeld over fire ganger årsinntekt. Den gjennomsnittlige gjeldsgraden hos låntakere som tok opp nye boliglån, fortsetter også å øke i årets undersøkelse, sier Kongsrud, til Finansfokus.

Han fortsetter med at det er bekymringsfullt at mange låntakere har høy samlet gjeld i forhold til inntekt og boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi.

Til tross for at økonomien har tatt seg raskt opp etter det første utspringet av pandemien, er Kongsrud usikker på hvordan den finansielle ustabiliteten påvirkes videre. Han påpeker at høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser lenge har vært de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

– Korona har hatt liten innvirkning

I samme artikkel har Finansfokus hørt med administrerende direktør Hanne Nordgaard i Sparebank 1 Helgeland. Hun er ikke like bekymret som det Finanstilsynet er.

– Før siste bølge nå i desember var arbeidsledigheten på Helgeland tilbake der den var før pandemien. Den vil nok raskt komme ned på dette nivået også etter denne bølgen. Vi har mangel på arbeidskraft på Helgeland post korona. Bankens økonomi er god og solid, og utviklingen av boligprisene på Helgeland er moderat. Korona har hatt liten innvirkning på boligpriser og bankens økonomi, sier Nordgaard.

Nansen vil bli Google for blokkjede-data

Møller Eiendom-sjefen: – Bankene vil straffe selskaper som ikke innfrir miljøkrav

Finansforbundet vil ha regulatoriske krav som tar hensyn til aktørenes størrelse 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch