FinansWatch

Finanstilsynet ilegger bank gebyr på 14 millioner

Finanstilsynet gjennomførte i mars i fjor et tilsyn på Sparebanken Sogn og Fjordane sin etterlevelse av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter.

Sparebanken Sogn og Fjordane er ilagt et overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 14 millioner kroner. | Foto: Google Maps

I februar i år varslet Finanstilsynet, i en foreløpig rapport, et administrativt overtredelsesgebyr på 14 millioner kroner for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Nå har tilsynet publisert en endelig rapport i samme sak, som opprettholder dette gebyret. Sparebanken Sogn og Fjordane har kostnadsført hele gebyret i regnskapet for 2020.

Banken skriver i en børsmelding mandag at «Finanstilsynet kommer med kritikk av bankens etterlevelse av hvitvaskingsregelverket på tilsynstidspunktet i mars 2020, og gir gebyret på grunnlag av det. Rapporten har ikke lagt til grunn at hvitvasking har funnet sted eller at banken har medvirket til hvitvasking».

«Sparebanken Sogn og Fjordane tar myndighetenes kritikk på største alvor», skriver banken, og sier de straks tok grep da den foreløpige rapporten kom.

De skriver også at de har gjort en rekke konkrete tiltak og investeringer for å sikre etterlevelse av regleverket.

«Banken har blant annet styrket bemanningen innenfor området, gjennomført nye risikovirderinger og innarbeidet dette i risikoklassifisering og transaksjonsovervåking, revidert alle eksisterende rutiner og utarbeidet nye rutiner. Det er gjennomført et omfattende opplæringsprogram for styret, ledelse og alle ansatte».

Finanstilsynet på sin side peker på at banken hadde «gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket, blant annet når det gjelder risikovurdering, rutiner, risikoklassifisering av kunder, forsterkede kundetiltak og rapportering av mistenkelige forhold til ØKOKRIM.»

På bakgrunn av tilsynet er det fattet vedtak om å ilegge banken overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 14 millioner kroner, skriver tilsynet.

Sandnes sparebank er ilagt forelegg på én million

Kraft Finans får kritikk av Finanstilsynet

Finansforbundet: - Regjeringens budsjettforslag er en kalddusj for oss  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch