Norges Bank frykter cyberangrep mot norske banker

Norske banker er sårbare for hacking og cyberangrep. Flere og mer sofistikerte angrep kan utgjøre en trussel mot finansiell stabilitet, advarer Norges Bank.
Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. | Foto: Vidar Ruud / NTB
Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. | Foto: Vidar Ruud / NTB
NTB-Steinar Schjetne

– Høy grad av digitalisering og sammenkobling gjør det norske finansielle systemet sårbart. Finansforetakene rapporterer om flere og mer sofistikerte angrep. Et skjerpet trusselbilde øker cyberrisikoen, konkluderer Norges Bank i rapporten Finansiell stabilitet 2021.

I den årlige rapporten ser Norges Bank på hvor robust det finansielle systemet er og hvor utsatt det er for forstyrrelser. Mens alt tyder på at de norske bankene er godt rustet mot tradisjonelle forstyrrelser og kriser – pandemien gjorde for eksempel mindre skade enn fryktet i fjor høst – varsler Norges Bank nå om økt risiko for at digitale angrep mot aktører i det finansielle systemet.

Sentralbanken maner nå til skjerping av cybersikkerheten for å beskytte den norske økonomien mot uro som følge av hacking og digitale angrep mot finansielle aktører.

Systemet er sårbart

– Sårbarheter i det finansielle systemet kan forsterke uro. I Norge er høy gjeld i husholdningene den viktigste sårbarheten. Men systemet er også sårbart for cyberangrep, som øker i omfang, poengterer visesentralbanksjef Ida Wolden Bache i forbindelse med fremleggelsen av rapporten, hvor det framgår at cyberangrep kan få konsekvenser ikke bare for enkeltaktører, men for hele det finansielle systemet.

I tillegg er det behov for et bredere samarbeid mellom ulike myndigheter og aktører i det finansielle systemet, heter det i rapporten. Norges Bank vedtok i september å innføre et rammeverk for testing av cybersikkerhet i finansiell sektor i samarbeid med Finanstilsynet.

Det vil bidra til å styrke cybersikkerheten i finansiell sektor og gi mer kunnskap om hvordan cyberangrep kan ramme det finansielle systemet. Det skal også gjøres et arbeid for å kartlegge hvordan cyberangrep kan true den finansielle stabiliteten.

Mindre tap enn fryktet

I fjor høst poengterte sentralbanken at økningen i smitteomfanget her i landet utgjorde en betydelig usikkerhet for bankene. Nå er konklusjonen at tapene for bankene ble mindre enn fryktet, at gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi og at aktiviteten er høyere enn før koronapandemien.

– En av hovedkonklusjonene er at det finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien, understreker Bache.

Høy gjeld i husholdningene – som Norges Bank oppgir som den største trusselen mot finansiell stabilitet – gjør husholdningene sårbare for bortfall av inntekter, økte utlånsrenter og boligprisfall.

Det er fortsatt usikkerhet rundt pandemiens videre utvikling. En smitteoppblomstring kan dempe oppgangen i økonomien, og en brå økning i renter og risikopremier globalt kan gi forstyrrelser som forplanter seg i det norske finansielle systemet.

Hun blir ny toppsjef for det nordiske betalingssamarbeidet

Finans Norge mener regjeringens budsjettforslag raserer IPS-ordningen

Bankforsker: – Bankene er kjipe 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også