Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 Modum på vei mot sammenslåing

Det er inngått en intensjonsavtale mellom Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 Modum om en sammenslåing. I avtalen foreslås det at nåværende konsernsjef i Sparebank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen, fortsetter som konsernsjef i den sammenslåtte banken som er foreslått at skal hete Sparebank 1 Sørøst-Norge.
Konsernsjef i Sparebank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen (t.v.) og administrerende banksjef i Sparebank 1 Modum, Egil Meland. | Foto: PR / Sparebank 1 Sørøst-Norge
Konsernsjef i Sparebank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen (t.v.) og administrerende banksjef i Sparebank 1 Modum, Egil Meland. | Foto: PR / Sparebank 1 Sørøst-Norge

Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 Modum inngår intensjonsavtale om sammenslåing det fremkommer av en børsmelding fra Sparebank 1 Modum onsdag morgen.

Målsetningene for den sammenslåtte banken er å styrke bankens ambisjon og satsing i Buskerud og Drammensregionen. I tillegg mener de to bankene at en sammenslåing vil være et fundament for fremtidig lønnsom vekst og gjør dem mer konkurransedyktig.

Etter intensjonsavtalen vil Sparebank 1 Sørøst-Norge være overtakende bank og den sammenslåtte  bankens navn vil være Sparebank 1 Sørøst-Norge og ha hovedkontor på Fokserød i Sandefjord.

Sparebank 1 Sørøst-Norge er et resultat av at Sparebank 1 BV og Sparebanken 1 Telemark slo seg sammen 1. juni i år.

Det foreslås i intensjonsavtalen at nåværende konsernsjef i Sparebank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen, fortsetter som konsernsjef i den sammenslåtte banken. Nåværende administrerende banksjef i Sparebank 1 Modum, Egil Meland, skal være medlem av konsernledelsen og ha ansvaret for konsernets datterselskaper.

Bankene regner med at den sammenslåtte banken vil bli den 7. største sparebanken i Norge. Forvaltningskapitalen er beregnet til å bli på 115 milliarder kroner og innskuddene på 55 milliarder. Den nye banken kommer til å ha 645 årsverk fordelt på 21 bankkontorer.

Etter den foreløpige tidsplanen vil bankene igangsette en gjensidig selskapsgjennomgang og nærmere forhandlinger om vesentlige vilkår. Bankenes målsetning er å signere avtale om sammenslåing i bankenes styrer i november 2021. Avtalen vil i så fall forelegges bankenes generalforsamling for beslutning i midten av desember 2021. Etter foreløpig tidsplan legges det opp til gjennomføring av sammenslåingen den 1. april 2022.

Bankene mener det er et potensial på rundt 20 millioner kroner i mulige årlige synergier fullt innfaset i 2024. Transaksjonskostnader og implementeringskostnader for å realisere synergier forventes å påløpe i 2022-2023 og er foreløpig samlet estimert til å utgjøre rundt 50 millioner kroner

Ansatte i Sparebank 1 Modum skal sikres ved overføring til Sparebank 1 Sørøst-Norge i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16 og i samsvar med annen relevant lovgivning og de tariffavtaler bankene til enhver tid er bundet av.

Intensjonsavtalen ble enstemmig vedtatt i begge bankenes styrer.

Kommuner skal kjøpe forsikringer for over en halv milliard kroner

Nordea Private Banking har passert 100 milliarder kroner i forvaltet kapital i Norge: – Sammenligner vi med de andre nordiske landene skulle det vært doblet

Sparebank 1 Ringerike Hadeland er tildelt A2 klassifisering fra Moody's 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også