FinansWatch

Sparebanken DIN ser for seg betydelige kostnadsbesparelser etter exit fra Eika Alliansen

Lokalbanken som holder til i Bø i Telemark har hatt økte driftskostnader så langt i 2021. Nå ser de frem til å gå ut av Eika Alliansen for å kunne drive mer effektivt.

Administrerende banksjef Ben Roger Elvenes i Sparebanken DIN. | Foto: Sparebanken DIN

Sparebanken DIN oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 9,24 prosent i andre kvartal 2021, ned 0,09 prosentpoeng fra 9,33 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt så langt i år ble 34,2 millioner kroner, opp fra 27,3 millioner i samme periode i fjor.

«Resultatforbedringen mot samme periode i fjor er i stor grad drevet av tilbakeføringer i avsetninger for tap, hovedsakelig i steg 3, mot betydelige kostnadsføringer for tap i fjor.», står det i delårsrapporten til Sparebanken DIN.

Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i kvartalet ble 24,8 millioner kroner, mot 22,2 millioner i andre kvartal 2020.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 11 prosent.

Driftskostnadene i første halvår utgjorde 37,6 millioner kroner, mot 34,4 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

«Økningen skyldes økte andre driftskostnader, herav kostnader i forbindelse med etablering av ny allianse, og økte avskrivninger.», skriver banken.

Sparebanken DIN er en av ti banker som i oktober går ut av Eika Alliansen for å danne den nye Lokalbankalliansen.

«Det nye LOKALBANK-samarbeidet vil ha stort fokus i banken i andre halvår 2021. Uttreden av Eika-alliansen vil gi muligheter for betydelige kostnadsbesparelser og dermed bidra til at banken rigges for lønnsom vekst i årene som kommer.», skriver banken om den nye alliansen.

Sparebanken Vest satser i Møre og Romsdal

Hemne Sparebank har blitt lokalbanken til et større område

Drangedal Sparebank forbereder seg mot overgang til ny allianse 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch