FinansWatch

Sterk utlånsvekst, men Blaker Sparebank jobber for å bedre netto rentemargin

Banken som holder til på Romerike er stolte av sin utlånsvekst, samtidig som de fortsatt ser en stor usikkerhet knyttet mot pandemien.

Blaker Sparebank leverer tilnærmet likt resultat som på samme tidspunkt i fjor.

Blaker Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 4,13 prosent per andre kvartal 2021, opp 0,54 prosentpoeng fra 3,59 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt per andre kvartal ble 11,2 millioner kroner, opp fra 11 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 21,9 millioner kroner, mot 23,5 millioner i andre kvartal 2020.

«Banken har lavere rentenetto enn på samme tid i fjor, men dette må også ses i sammenheng med høyere provisjonsinntekter, da renteinntektene fra våre utlån via Eika Boligkreditt bokføres som en provisjonsinntekt. Det er allikevel slik at banken stadig tar grep for å bedre netto rentemargin», skriver Blaker Sparebank i børsmeldingen.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 12,5 prosent.

«Bankens utlånsportefølje har utviklet seg meget positivt i 2021, og porteføljen defineres som meget god. Problemengasjement har blitt redusert også i 2.kvartal, banken opplevde minimalt med tap samme periode», skriver Blaker i børsmeldingen.

Videre skriver banken at Covid-19 fortsatt medfører usikkerhet knyttet til nedskrivninger, og at banken forventer at Norges Bank setter opp renten.

«Det er knyttet betydelig mer usikkerhet til estimatene enn normalt, og det vil derfor være sannsynlig at nedskrivningene vil kunne variere mer enn vanlig i de kommende periodene.», skriver Blaker Sparebank.

Sterk utlånsvekst for Fornebu Sparebank

Lillestrømbanken: – Vi teller muligheter på antall heisekraner

Skue Sparebank: – Kampen om veksten kan gi et større press på bransjen 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch